โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้บริการรับบริจาคโลหิต

เริ่มแล้ว !! โรงพยาบาลมหาชัย 2 พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna Lot.1

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ร.พ.มหาชัย 2 บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงและรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้

ขอบคุณทุกพลังใจที่ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ We Fight Together

โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA National Forum “Enhancing Trust in Healthcare” ครั้งที่ 21

#หมอพร้อม...มหาชัย 2 พร้อม STOP COVID-19

โรงพยาบาลมหาชัย2 จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ตามที่ได้รับการจัด

รางวัล THE DAISY AWARD
นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ และพญ.ดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน ผู้อำนวยการ รพ.มหาชัย 2 พร้อมด้ว

พิธีประกาศผล และมอบรางวัล
โรงพยาบาลมหาชัย 2 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร

มหกรรมลดราคาสุขภาพ Gift For Give 2018
ภาพบรรยากาศงานมหกรรมลดราคาสุขภาพและความงาม “Healthy Family 2018” ลูกค้าให้ความสนใจ และจองเเพคเกจกันอ

ประมวลภาพ งาน Bike อุ่นไอรัก
บรรยากาศงาน Bike อุ่นไอรัก โรงพยาบาลมหาชัย 2 นำโดยทีมพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ร่วมให้บริการ อำนวยควา

งานเดิน-วิ่ง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
ร.พ.มหาชัย2 ขอสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง กับทีมพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมบ

เสวนา "เลี้ยงลูกเชิงบวกอย่างไร?ให้ฉลาด
พญ.กันยา พาณิชย์ศิริ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น นพ.สุรเดช วังวรัญญู กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคุณ ชนกวนั

เปิดร้าน 7-11 ณ รพ.มหาชัย2
นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ รพ.มหาชัย2 และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซีพีอ

ยินดีกับ รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ขอแสดงความยินดีต่อ รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์

รับสมัครนักเรียนรับทุนเรียนพยาบาล
เปิดรับสมัครนักเรียนรับทุนเรียนพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นบุคลากรประจำ ร.พ.มหาชัย 2 ทันที

โฟกัส คุณแม่ตั้งครรภ์
คอร์สอบรมสำหรับคุณแม่มือใหม่ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้รู้จัก

มหาวิทยาลัย Malardalen เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ร.พมหาชัย 2
นายแพทย์ปรีดี โฆษิตมงคล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้การต

สังคมสุขใจ
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดงาน “วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นแบบอย่างในการข

Bike for Dad
ร.พ.มหาชัย 2 ร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน สมาชิกชมรมจักรยาน เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ “Check health for

วันปาฐกถาดาวัลย์ ครั้งที่ 10
วันแห่งการเชิดชูบุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลมหาชัย 2 ที่พวกเราภาคภูมิใจ ได้เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข

ทีมผู้บริหารตัวแทน บมจ.FWD ประกันชีวิต เยี่ยมชมศักยภาพของโรงพยาบาล

To BE Mom..."ตั้งครรภ์อย่างไร?
สัมมนาดีๆ TO BE MOM "ตั้งครรภ์อย่างไร?...ให้สมบูรณ์แบบ" ก้าวแรกสู่ครรภ์คุณภาพและความสมบูรณ์ครบถ้วนขอ

ชีวิตลูกดี๊ ดี เมื่อมีคุณหมอเด็ก 24 ชม.
พร้อมรับมือ...สุขภาพลูกน้อยรอบด้าน เปิดบริการคลินิกเด็ก 24 ชม. ร.พ.มหาชัย 2 ในงาน "ชีวิตลูกดี๊ดี เมื

โฟกัส คุณแม่ตั้งครรภ์
คอร์สอบรมสำหรับคุณแม่มือใหม่ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้รู้จัก

รู้ทันโรคปอด...หอบหืดอันตรายต่อลูกน้อย
งานสัมมนา Talk to the Expert "รู้ทันโรคปอด...หอบหืดอันตรายต่อลูกน้อย" ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และ

The Best Gentle Women
12 สิงหาคมนี้ วันแม่แห่งชาติ โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พ

HA Nation Forum ครั้งที่ 17
พลังความสำเร็จของทีมงาน โรงพยาบาลมหาชัย 2 กับกระบวนการรับรองคุณภาพ HA อย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 นี้ พ

ร่วมค้นหาเส้นทางเดินของไวรัสตับอักเสบ
คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ ร.พ.มหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ จัดง

สวัสดีปี 2016 กลุ่มบริษัทคู่สัญญาประกันชีวิต
แพทย์หญิง ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร.พ.มหาชัย 2 และทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและสวั

เสวนารอบรู้ทุกประเด็นโรค
"โรคไข้เลือดออก" 1 ใน 4 โรคอันตรายที่ควรเฝ้าระวังในปี 2560 โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้

วันปาฐกกถาดาวัลย์ ครั้งที่ 11
นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้เกียรติเปิดงานปาฐกถาดาวัลย์ วันแห่

โครงการแพทย์อาสาร่วมถวาย
ทีมแพทย์ผู้บริหารเครือ ร.พ.มหาชัยและ ร.พ.มหาชัย2 ร่วมกับแพทยสภา ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล ตรวจรักษา

พิธีถวายความอาลัย
ผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลมหาชัย 2 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
คุณขนิษฐา วิริยะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมผู้บริหาร มอบประกาศเกียรติคุณ ชื่นชมยินดีแก

วันต้อหินโลก
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ให้บริการตรวจวัดความดันลูกตาฟรี สำหรับผู้ที่มีความเ

280 วันมหัศจรรย์ของความเป็นแม่
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “280 วันมหัศจรรย์ของความเป็นแม่” โดย นพ.สมศักดิ์ จิรนภากุลสูติ

MOMWOW คุณแม่อย่าหยุดว๊าว
Happy Mother's Day 2017 กิจกรรมดีๆ ในการดูแลสุขภาพคุณแม่ที่รักเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พบกับแพทย์ผู้เช

น้อมรำลึกต่อการเสด็จสวรรคตครบรอบ ๑ ปี
ทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และบุคลากร โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมน้อมถวายความอาลัย พร้อมใจยืนสงบนิ่ง เ

วันตับอักเสบโลก
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์การเกิด

การฟ้องร้องกับวิชาชีพแพทย์ 4.0
นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัย2 เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “การฟ้อ

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download