โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้บริการรับบริจาคโลหิต

เริ่มแล้ว !! โรงพยาบาลมหาชัย 2 พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna Lot.1

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ร.พ.มหาชัย 2 บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงและรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้

ขอบคุณทุกพลังใจที่ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ We Fight Together

โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA National Forum “Enhancing Trust in Healthcare” ครั้งที่ 21

#หมอพร้อม...มหาชัย 2 พร้อม STOP COVID-19

โรงพยาบาลมหาชัย2 จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ตามที่ได้รับการจัด

รางวัล THE DAISY AWARD
นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ และพญ.ดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน ผู้อำนวยการ รพ.มหาชัย 2 พร้อมด้ว

พิธีประกาศผล และมอบรางวัล
โรงพยาบาลมหาชัย 2 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร

มหกรรมลดราคาสุขภาพ Gift For Give 2018
ภาพบรรยากาศงานมหกรรมลดราคาสุขภาพและความงาม “Healthy Family 2018” ลูกค้าให้ความสนใจ และจองเเพคเกจกันอ

ประมวลภาพ งาน Bike อุ่นไอรัก
บรรยากาศงาน Bike อุ่นไอรัก โรงพยาบาลมหาชัย 2 นำโดยทีมพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ร่วมให้บริการ อำนวยควา

งานเดิน-วิ่ง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
ร.พ.มหาชัย2 ขอสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง กับทีมพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมบ

เสวนา "เลี้ยงลูกเชิงบวกอย่างไร?ให้ฉลาด
พญ.กันยา พาณิชย์ศิริ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น นพ.สุรเดช วังวรัญญู กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคุณ ชนกวนั

เปิดร้าน 7-11 ณ รพ.มหาชัย2
นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ รพ.มหาชัย2 และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซีพีอ

ยินดีกับ รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ขอแสดงความยินดีต่อ รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์

รับสมัครนักเรียนรับทุนเรียนพยาบาล
เปิดรับสมัครนักเรียนรับทุนเรียนพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นบุคลากรประจำ ร.พ.มหาชัย 2 ทันที

โฟกัส คุณแม่ตั้งครรภ์
คอร์สอบรมสำหรับคุณแม่มือใหม่ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้รู้จัก

มหาวิทยาลัย Malardalen เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ร.พมหาชัย 2
นายแพทย์ปรีดี โฆษิตมงคล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้การต

สังคมสุขใจ
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดงาน “วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นแบบอย่างในการข

Bike for Dad
ร.พ.มหาชัย 2 ร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน สมาชิกชมรมจักรยาน เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ “Check health for

วันปาฐกถาดาวัลย์ ครั้งที่ 10
วันแห่งการเชิดชูบุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลมหาชัย 2 ที่พวกเราภาคภูมิใจ ได้เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข

ทีมผู้บริหารตัวแทน บมจ.FWD ประกันชีวิต เยี่ยมชมศักยภาพของโรงพยาบาล

To BE Mom..."ตั้งครรภ์อย่างไร?
สัมมนาดีๆ TO BE MOM "ตั้งครรภ์อย่างไร?...ให้สมบูรณ์แบบ" ก้าวแรกสู่ครรภ์คุณภาพและความสมบูรณ์ครบถ้วนขอ

ชีวิตลูกดี๊ ดี เมื่อมีคุณหมอเด็ก 24 ชม.
พร้อมรับมือ...สุขภาพลูกน้อยรอบด้าน เปิดบริการคลินิกเด็ก 24 ชม. ร.พ.มหาชัย 2 ในงาน "ชีวิตลูกดี๊ดี เมื

โฟกัส คุณแม่ตั้งครรภ์
คอร์สอบรมสำหรับคุณแม่มือใหม่ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้รู้จัก

รู้ทันโรคปอด...หอบหืดอันตรายต่อลูกน้อย
งานสัมมนา Talk to the Expert "รู้ทันโรคปอด...หอบหืดอันตรายต่อลูกน้อย" ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และ

The Best Gentle Women
12 สิงหาคมนี้ วันแม่แห่งชาติ โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พ

HA Nation Forum ครั้งที่ 17
พลังความสำเร็จของทีมงาน โรงพยาบาลมหาชัย 2 กับกระบวนการรับรองคุณภาพ HA อย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 นี้ พ

ร่วมค้นหาเส้นทางเดินของไวรัสตับอักเสบ
คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ ร.พ.มหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ จัดง

สวัสดีปี 2016 กลุ่มบริษัทคู่สัญญาประกันชีวิต
แพทย์หญิง ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร.พ.มหาชัย 2 และทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและสวั

เสวนารอบรู้ทุกประเด็นโรค
"โรคไข้เลือดออก" 1 ใน 4 โรคอันตรายที่ควรเฝ้าระวังในปี 2560 โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้

วันปาฐกกถาดาวัลย์ ครั้งที่ 11
นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้เกียรติเปิดงานปาฐกถาดาวัลย์ วันแห่

โครงการแพทย์อาสาร่วมถวาย
ทีมแพทย์ผู้บริหารเครือ ร.พ.มหาชัยและ ร.พ.มหาชัย2 ร่วมกับแพทยสภา ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล ตรวจรักษา

พิธีถวายความอาลัย
ผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลมหาชัย 2 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
คุณขนิษฐา วิริยะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมผู้บริหาร มอบประกาศเกียรติคุณ ชื่นชมยินดีแก

วันต้อหินโลก
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ให้บริการตรวจวัดความดันลูกตาฟรี สำหรับผู้ที่มีความเ

280 วันมหัศจรรย์ของความเป็นแม่
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “280 วันมหัศจรรย์ของความเป็นแม่” โดย นพ.สมศักดิ์ จิรนภากุลสูติ

MOMWOW คุณแม่อย่าหยุดว๊าว
Happy Mother's Day 2017 กิจกรรมดีๆ ในการดูแลสุขภาพคุณแม่ที่รักเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พบกับแพทย์ผู้เช

น้อมรำลึกต่อการเสด็จสวรรคตครบรอบ ๑ ปี
ทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และบุคลากร โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมน้อมถวายความอาลัย พร้อมใจยืนสงบนิ่ง เ

วันตับอักเสบโลก
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์การเกิด

การฟ้องร้องกับวิชาชีพแพทย์ 4.0
นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัย2 เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “การฟ้อ