วันต้อหินโลก

โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย ให้บริการตรวจวัดความดันลูกตาฟรี สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการค้นหาต้อหินตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ต้อหินตรวจเร็วรู้ไวป้องกันภัยจากตาบอด