Heart Fit แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ


อย่ารอให้หัวใจส่งสัญญาณเตือน เพราะเราสามารถดูแลสุขภาพหัวใจได้ตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้ารับการตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

read more

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและไอพีดี (Vaxneuvance)


สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยด้วยวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและไอพีดี (Vaxneuvance) ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 15 สายพันธุ์ กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนิวโมคอคคัส สายพันธุ์ 19A, 3 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรคปอดอักเสบและโรคไอพีดี ได้บ่อยและรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ

read more

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดชนิดใหม่ (Shingrix)


ป้องกันการเกิดโรคงูสวัดในผู้สูงอายุได้มากกว่า 97.2 % เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เสื่อมลงตามวัยและมากกว่า 90% เคยป่วยเป็นโรคอีสุกใสมาก่อนยิ่งทำให้ป่วยเป็นงูสวัดได้ง่ายขึ้น รวมถึงผู้ที่มีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก็พบความเสี่ยงติดเชื้องูสวัดได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและช่วยลดความรุนแรงจากโรคงูสวัดและอาการปวดปลายประสาทหลังการติดเชื้อได้ดี

read more

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

“ การตรวจสุขภาพคือ การค้นหาความผิดปกติของร่างกายและจัดการ กับมันก่อนที่เราจะป่วย ” หลายๆ ท่านอาจมีความคิดว่าว่า ถ้าร่างกายเราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติไม่มีอาการเจ็บป่วยนั่นคือร่างกายที่แข็งแรง แต่จริงๆแล้ว จากความผิดปกติเล็กๆ ในร่างกายที่อาจจะยังไม่แสดงออกมา เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง

read more

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิดใหม่

วัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ 4 สายพันธุ์ ฉีด 2 เข็ม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึง 80.22% ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4 - 60 ปี ผู้ที่เคยเป็นแล้วสามารถฉีดได้โดยไม่ต้องตรวจเลือด ผลข้างเคียงน้อย ช่วยลดอาการป่วยหนัก ลดการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

read more

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัย (4 สายพันธุ์ ชนิด High Dose)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ ชนิด High Dose มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากวัคซีนแบบปกติ มากถึง 24.2 % ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการนอนโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซ้อนที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

read more

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)

การค้นหาภาวะลมชัก ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เป็นโปรแกรมที่ช่วยวินิจฉัยภาวะลมชักซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากแพทย์ด้านระบบประสาทและสมอง โดยการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองช่วยให้จำแนกและวินิจฉัยภาวะลมชักในผู้ป่วยอย่างแม่นยำมากขึ้น
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง โทร. 0-2117-4999 ต่อ 2330

read more

โปรแกรมทดสอบสารก่อภูมิแพ้


ภูมิแพ้ รู้ทัน ป้องกันได้ สามารถค้นหาสาเหตุ รู้เท่าทันภูมิแพ้ ป้องกันการเกิดภูมิแพ้ของลูกน้อยได้ ด้วยการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้เด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง (คลินิกภูมิแพ้) โทร. 0-2117-4999 ต่อ 2222

read more
การฟอกไต การล้างไต การผ่าตัดฟอกไต ไตวาย ผู้ป่วยโรคไต ไตเทียม ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมหาชัย2

แพคเกจผ่าตัดทำเส้นเลือด สำหรับฟอกไต


การฟอกเลือดเป็นการล้างเอาของเสียออกจากร่างกาย ทดแทนไตเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้ โดยอาศัยเส้นฟอกไต (Vascular access) เส้นทางนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยไปผ่านตัวกรองเลือดแล้วนำเลือดที่ฟอกแล้วกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการแทงเส้นเลือดดำใหญ่เพื่อฟอกฉุกเฉิน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง และใช้ได้เพียงชั่วคราว สามารถเข้ารับคำปรึกษาและการวางแผนระยะยาวในการทำเส้นฟอกเลือดตั้งแต่เนิ่นๆ กับอายุรแพทย์โรคไตและศัลยแพทย์เพื่อให้มีเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดที่ดี มีการไหลเวียนที่ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

read more

เช็คสัญญาณเตือน! เป็นหนุ่มสาวก่อนวัย รู้แล้ว แก้ไขได้


ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย พบได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย เกิดจากฮอร์โมนในร่างกายที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสรีระร่างกายและจิตใจของเด็กได้ หากมีปัญหาควรปรึกษาแพทย์ก่อนสาย เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

read more

วัคซีนโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อไวรัส EV71


โรคที่พบบ่อยในเด็กเล็ก ติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ ส่วนใหญ่อาการมักไม่รุนแรง มีเพียงอาการไข้และผื่น ซึ่งไข้มักจะหายใน 2-3 วัน และผื่นจะค่อยๆ ดีขึ้นใน 7-10 วัน แต่บางรายอาจพบอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และนำไปสู่การเสียชีวิตได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โทร. 0-2117-4999 ต่อ 2200

read more

การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยเครื่องABI


ตรวจเพื่อค้นหาร่องรอยการตีบตันของเส้นเลือดส่วนปลาย รวมถึงแนวโน้มการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ซึ่งภาวะดังกล่าวจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กรณีที่มีการตีบตันมากขึ้นจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยขาเวลาเดิน หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจต้องถูกตัดขาเนื่องจากภาวะเส้นเลือดตีบตัน

read more

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ


read more

แพคเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ตั้งครรภ์

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เป็นอีกหนึ่ง ขั้นตอนสำคัญสำหรับ คู่รักเพื่อวางแผนครอบครัวและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรเพราะเป็นการ ตรวจประเมินบุตร เพราะเป็นการตรวจประเมินความพร้อมของร่างกายค้นหา โรคหรือการเป็นพาหะของโรคต่างๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกัน และรักษาไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ลูก

read more

แพคเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ


ช่วยลดโอกาสในการเจ็บป่วย การเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุที่จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อ เพราะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ร่างกายย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น

read more

Package ความงาม


read more

แพคเกจรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก


read more

แพคเกจตรวจการได้ยิน

ทุกปัญหาการได้ยิน ฟังไม่ค่อยชัด ต้องใช้เสียงดัง มีเสียงหวีด เสียงก้องในหู หูอื้อ การได้ยินลดลง เวียนศีรษะ บ้านหมุน เพื่อป้องกันปัญหาด้านการได้ยินเสียงที่อาจจะเสื่อมลงในอนาคต ควรตรวจการได้ยินตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว *ควรตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

read more

ตรวจค้นหาภูมิแพ้โพรงจมูกและไซนัสอักเสบ

โรคภูมิแพ้จมูก และ โรคไซนัสอักเสบ เป็นโรคที่พบบ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มแรกอาจเกิดไซนัสอักเสบเรื้อรัง ริดสีดวงจมูก หรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ หากผู้ป่วยไซนัสอักเสบได้รับการวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมในระยะเริ่มแรก จะช่วยลดการกลับเป็นซ้ำหรือการเป็นโรคไซนัสเรื้อรังได้

read more

แพคเกจวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

ภูมิคุ้มกันชั้นดีเปรียบเสมือนฮีโร่ที่ช่วยต่อสู้โรคร้าย และเป็นเกราะป้องกันลูกน้อยจากเชื้อโรค การฉีดวัคซีนจึงจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเด็กแรกเกิด – 2 ขวบ เพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง และมีภูมิต้านทานต่อโรคร้าย

read more

แพคเกจวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก 9-14 ปี)

ไวรัส HPV ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก แต่ยังรวมไปถึงมะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด การป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน HPV ให้ครบถ้วนทำให้ห่างไกลโรคได้เป็นอย่างดีและจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อฉีดตั้งแต่วัยเด็ก

read more

แพคเกจวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

ไวรัส HPV ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก แต่ยังรวมไปถึงมะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด การป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน HPV ให้ครบถ้วนทำให้ห่างไกลโรคได้เป็นอย่างดี แม้ว่าอายุเยอะแล้ว หรือเคยได้รับเชื้อ HPV แล้ว ก็สามารถฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ และลดการติดเชื้อซ้ำในสายพันธุ์เดิม

read more

ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคภูมิแพ้ ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

ช่วยลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล สำหรับผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้เรื้อรัง ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาหรือมีอาการดื้อยา ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ให้ผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ใช้ระยะเวลาเพียง 45 นาที

read more

การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ

เป็นการค้นหาสาเหตุอาการผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ผ่านกล้องชนิดพิเศษที่ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะได้ หากพบว่าตนเองมีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ควรปรึกษาแพทย์และเข้ารับการตรวจ

read more

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

              มาเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับลูกน้อย อย่างมีคุณภาพทุกขั้นตอน

ด้วยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง พร้อมดูแลคุณแม่

ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

read more

มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบของผู้หญิง

ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคนี้วันละ8 -10 คน(ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

โดยส่วนมากพบในช่วงอายุ 30 - 65 ปี มีสาเหตุหลักเกิดจากติดเชื้อไวรัส HPV

HPV ผู้ที่มีความเสี่ยงได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุยังน้อยการมีคู่นอน

หลายคน เริ่มแรกมักไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะพัฒนา จนร้ายแรงระยะ

เริ่มแรก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก


read more

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ควรค้นหาและรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม

โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร เกิดมากเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งในคนไทย ระยะแรกจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่อาจมีสัญญาณเตือน เช่น ปวดจุกแน่นท้อง ระบบขับถ่ายผิดปกติ อาเจียนหรืออุจจาระเป็นเลือด หากมีอาการดังกล่าวควรรีบวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง เพื่อค้นหาความผิดปกติอย่างละเอียด และรักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนมะเร็งลุกลาม


read more

ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า (Viscosupplementation)

ผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม น้ำเลี้ยงข้อจะมีความผิดปกติคือ มีความเข้มข้น และ

ความยืดหยุ่นลดน้อยลง เนื่องจากสาร Hyaluronicเสื่อมคุณภาพซึ่งการฉีดยา

เข้าไปจะส่งผล ช่วยให้ข้อเข่าลื่น ลดการเสียดสที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้


read more

นอนกรน เสี่ยง! ต่อภาวะการหยุดหายใจ

ภาวะนอนกรนหรือ หยุดหายใจขณะหลับ เกิดจากทางเดินหายใจอุดกั้นใน

ขณะนอนหลับ ทำให้ออกซิเจนในอากาศเคลื่อนผ่านเข้าไปลำบาก เมื่อ

ร่างกาย ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอมีอาการสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนโดย

อัตโนมัติแล้วจึงหลับต่อ ซึ่งการสะดุ้งตื่นแบบนี้จะเป็นไปตลอดทั้งคืน ทำให้

นอนหลับไม่เต็มที่ อาการนอนกรนหากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้เกิดปัญหา

ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและโรคต่างๆ ตามมาได้ เช่น ทำให้ความดันโลหิตสูง

เกิดภาวะหัวใจ ขาดเลือด หลอดเลือด สมองตีบและเสียชีวิตได้

read more

ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ

ดวงตา...เป็นอวัยวะที่สำคัญ การตรวจคัดกรองตามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจค้น

โรคทางตาที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร

โดยโรคทางตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น


read more

มะเร็งปอด

มะเร็งปอดมักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก กว่าผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ก็เป็น

ระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายแล้ว ทำให้รักษาได้ยาก

และผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่สุด หากตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะ

แรกโอกาสรักษาให้หายขาดได้จะมีสูง


read more
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download