วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือบางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน หากอาการรุนแรงก็อาจทำให้เสียชีวิตได้

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

โรคปวดบวมเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต โรคปอดบวมมีสาเหตุสำคัญจากเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท อาจมีภาวะแทรกซ้อนคือ ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนัง

ประโยชน์การฉีดวัคซีน

- ลดโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อ

- ลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส

- ลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อ

- ลดโอกาสการเข้ารักษาตัว ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล

แพ็กเกจและโปรโมชั่น