ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

ผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม น้ำเลี้ยงข้อจะมีความผิดปกติ คือ มีความเข้มข้นและความยืดหยุ่นลดน้อยลง เนื่องจากสาร Hyaluronic เสื่อมคุณภาพ ซึ่งการฉีดยาเข้าไปจะส่งผลช่วยให้ข้อเข่าลื่น ลดการเสียดสีที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้

การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าฉีดอย่างไร ?

                แพทย์จะทำการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียมตรงบริเวณเข่าที่ปวดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 สัปดาห์หลังฉีดผู้ป่วยสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ช่วยลดการปวด มีฤทธิ์ลดการอักเสบ และปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ภายในข้อให้ดีขึ้นเมื่อฉีดครบอาการหายปวดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 6 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น “ ผลการรักษาจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าเริ่มรักษาเมื่อใด หากเริ่มรักษาตั้งแต่ข้อเสื่อมระยะแรกๆ ก็จะทำให้ข้อคงสภาพอยู่ได้นาน ” สารที่ใช้ในการฉีดคือ สาร Hyaluronic Acid (HA) เป็นสารที่มีอยู่ในน้ำข้อของมนุษย์ มีลักษณะเหนียว และยืดหยุ่นทำให้ลดแรงกดและแรงกระแทกข้อต่างๆ โดยเฉพาะผิวกระดูกข้อเข่า คล้ายๆเติมจารบีใส่เครื่องจักร เพื่อช่วยให้กลไกของเครื่องจักรทำงานได้ดีขึ้น


ประโยชน์ของการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

- ลดปวด ลดการอักเสบ

- ช่วยให้ข้อเข่าลื่น ลดการเสียดสี

- ไม่เป็นอันตราย ไม่มีผลข้างเคียง

แพ็กเกจและโปรโมชั่น