วางแผนการรักษาหัวใจ

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยและมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร, มลภาวะ (PM 2.5) รวมกับปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ เพศ (เพศชาย) อายุ และกรรมพันธุ์

วางแผนการรักษาหัวใจ

                โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยและมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง

เช่น พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร, มลภาวะ (PM 2.5) รวมกับปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ เพศ (เพศชาย) อายุ และกรรมพันธุ์


ดังนั้นหากคุณมีอาการเหล่านี้

• แน่นหน้าอกรุนแรง

• ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ

• เหนื่อยง่าย

• เป็นลมหมดสติ

ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

แพ็กเกจและโปรโมชั่น