การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยเครื่อง ABI เป็นการตรวจเพื่อค้นหาร่องรอยการตีบตันของเส้นเลือดส่วนปลาย รวมถึงแนวโน้มการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ซึ่งภาวะดังกล่าวจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กรณีที่มีการตีบตันมากขึ้นจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยขาเวลาเดิน หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจต้องถูกตัดขาเนื่องจากภาวะเส้นเลือดตีบตัน


ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
  • มีภาวะโรคอ้วน( BMIมากกว่าหรือเท่ากับ 25)
  • มีประวัติเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบ
  • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  • สูบบุหรี่
  • มีอาการปวดเมื่อยขาขณะเดิน

จองแพคเกจหรือเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่ออาคารพรีเมียม ชั้น 3 โทร. 0-2117-4999 ต่อ 2330

แพ็กเกจและโปรโมชั่น