โรงพยาบาลมหาชัย 2   ยินดีต้อนรับผู้สมัครรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และต้องการโอกาสในการแสดงศักยภาพในตัวเองอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าทางอาชีพ มีความท้าทายที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและร่วมกันเติบโตอยู่เคียงข้างองค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน "ดุจคุณคือคนในครอบครัวมหาชัย2"

       โรงพยาบาลมหาชัย 2   เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ทันสมัย ขนาด 200 เตียง หนึ่งในเครือบริษัทมหาชนโรงพยาบาลมหาชัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2553

ค่านิยมองค์กร (Core Competency) : TREES

 1. การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับทีมงานอื่น (Teamwork and Cross-team Collaboration)
 2. การบริหารความเสี่ยงและการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Risk Management and Safety Awareness)
 3. จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ (Ethics and Integrity)
 4. ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า (Excellent Service)
 5. การมุ่งเน้นคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Standard Quality Concerned and Continuous Improvement)

สวัสดิการ

คลิกที่ตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด


 • รับสมัครแพทย์ GP ทั้ง Full Time และ Part Time หลายอัตรา 
 • มีใบประกอบโรคศิลป์


สอบถามรายละเอียด ติดต่อ :
 คุณฉัตราพรรณ (คุณมิ้น) 095-296-6098

Line id: mint-29mont


ขอบเขตงาน
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
 • ประเมินผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้อง
 • ให้ความรู้ คำแนะนำต่างๆทั้งการดูแล การรักษา ให้แก่ผู้ป่วย หรือญาติ
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ รักในการช่วยเหลือผู้อื่น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ
 • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
 • ผ่านหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อ
มน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย 
 • ช่วยพยาบาลทำหัตถการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  6 เดือน
 • มัมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • จัดเตรียมอาหารและจัดส่งให้ผู้ป่วย
 • รับออเดอร์ และเสริ์ฟอาหารให้ลูกค้า
 • จัดเตรียมวัตถุดิบให้แม่ครัว
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 •  ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถเข้างานเช้าได้
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

     1. ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล 
     2. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและแอร์
     3. จัดการงานซ่อมตามระบบงานแจ้งซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
      
     1. วุฒิ ปวช. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า หรืออิเลกทรอนิกส์ หรือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
     2. ชอบงานบริการ 
     3. สามารถทำงานเป็นกะได้
     4. มีประสบการณ์ด้านแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     5. มีใบรับรองประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
 • ปฏิบัติงานทางด้านX-ray, CT และ MRI
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ป.ตรี สาขารังสีวิทยา/รังสีเทคนิค 
 • ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. คิดและสร้างสรรค์เรื่องราวของ Content ในรูปแบบของข้อความและรูปภาพ หรือคลิป VDO เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาล
      2. ร่วมคิดไอเดียกับทีม Graphic เพื่อสร้าง Content บน Online
      3. วางแผนการ Post ในแต่ละช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
      4. ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหาบนสื่อ Online ให้ถูกต้อง สร้างสรรค์และสวยงาม
      5. วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ Social Media และนำมาพัฒนา Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
      6. เป็นผู้นำในการ Update ข้อมูล สร้างสินค้า เขียนข้อความอธิบายให้น่าสนใจ และ Update Trend ต่างๆอยู่เสมอ
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. จบการศึกษาป.ตรี บริหารธุรกิจ / นิเทศศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
      2. มีความรู้ความสามารถด้านสื่อ Online หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับสื่อ Online มาก่อน และมีความเข้าใจในการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
      3. รักและชื่นชอบในการเขียน มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ และทันสมัย
      4. ชอบอ่านและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด สื่อ Online และเทคนิคการ PR สมัยใหม่
      5. มีทักษะประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
       1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
       2. ปรับเงินเดือนประจำปี
       3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
       4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
       5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
       6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
       7. หอพักสำหรับพนักงาน
       8. ชุดยูนิฟอร์ม
       9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
      10. อาหารราคาพนักงาน
      11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
      12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
      13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2


สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1.ให้บริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้มาใช้บริการ
     2.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้มาใช้บริการ 
     3.ตรวจสอบยา
     4.ติดตามการใช้ยาและประเมินความเหมาะสมการใช้ยาของผู้ป่วย
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
      2. มีใบประกอบวิชาชีพ
     
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ
      4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ** 

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ช่วยนักกายภาพบริการผู้ป่วย เช่น จัดท่าทางคนไข้, รับส่งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ
      2. ช่วยเหลือดูแลคนไข้
      3. งานเอกสาร
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
      2. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
      3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ดำเนินงานตามแผนการตลาด แผนการส่งเสริมการขาย
      2. ประสานงานกับลูกค้าในธุรกิจของโรงพยาบาล เช่น การตรวจสุขภาพ การฝึกอบรม การให้ข้อแนะนำการบริการผู้ป่วย
      3. สร้างสรรค์แผนและรูปแบบโปรโมชั่นทางการตลาด งาน Event และกิจกรรมทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
      4. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างพันธมิตรที่ดี
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. จบการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด หรือเกี่ยวข้อง
      2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี
      3. มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ 
      4. มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
       1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
       2. ปรับเงินเดือนประจำปี
       3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
       4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
       5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
       6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
       7. หอพักสำหรับพนักงาน
       8. ชุดยูนิฟอร์ม
       9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
      10. อาหารราคาพนักงาน
      11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
      12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
      13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆในโรงพยาบาล โดยใช้เปลนั่งหรือเปลนอน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถเข้าเวรได้

เงินเดือน
   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

       1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
       2. ปรับเงินเดือนประจำปี
       3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
       4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
       5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
       6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
       7. หอพักสำหรับพนักงาน
       8. ชุดยูนิฟอร์ม
       9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
      10. อาหารราคาพนักงาน
      11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
      12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
      13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644 มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251 
รายละเอียดงาน  
       1. วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด และการขาย
       2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการจัดและออก Event
       3. ควบคุม ดูแลขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาด (Event) ทั้งภายใน และภายนอก
       4. สำรวจสถานที่ ที่เหมาะกับการทำกิจกรรมทางการตลาด (Event) ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
       5. จัดหา ติดต่อ ประสานงานกับ Partner และSupplier สำหรับทำกิจกรรมทางการตลาด (Event)
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการผลิตและการจัดการ Event, การตลาด หรือเกี่ยวข้อง
       2. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการเจรจาประสานงาน
       3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
    
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
       1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
       2. ปรับเงินเดือนประจำปี
       3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
       4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
       5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
       6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
       7. หอพักสำหรับพนักงาน
       8. ชุดยูนิฟอร์ม
       9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
      10. อาหารราคาพนักงาน
      11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
      12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
      13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1.ตรวจสอบเอกสาร รายการค่ารักษา เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
      2.รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
      3.ประสานงานแจ้งและให้ข้อมูลค่ารักษากับผู้รับบริการ
      4.บริการรับฝากทรัพย์สินของผู้ป่วย
      5.ติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาล
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
      2. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
      3. มีทักษะในการสื่อสาร มีไหวพริบในการโต้ตอบ
      4. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นได้ดี 
      5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
      6. สามารถเข้าเวรได้ 
    
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ดูแลรับ - ส่ง ผู้ป่วยไปยังหน่วยงานต่างๆ 
      2. เดินเอกสารภายในโรงพยาบาล
      3. เบิกอุปกรณ์หรือของใช้ที่จำเป็นของแผนก 
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
      2. มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งาน
      
      
เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของแผนกแม่บ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
      2. ประเมินการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
      3. บริหารอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
      4. ดูแลควบคุมการเบิกจ่าย และค่าใช้จ่ายของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. มีประสบการณ์งานแม่บ้านและการบริหารงานแม่บ้านอย่างน้อย 3 ปี
      2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การทำความสะอาดเป็นอย่างดี
      3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส   
      
เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ให้รหัสผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (ICD-10 ICD-9 )
      2. Audit การให้รหัสโรคของเจ้าหน้าที่รหัสโรคและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนบันทึกลงคอมพิวเตอร์
      3. ตรวจการบันทึกของแพทย์ และส่งแก้ไข้เพื่อให้ได้รหัสที่ถูกต้อง
      4. ประสานงาน ส่งต่อข้อมูลและทำความเข้าใจกับแพทย์เรื่องการบันทึกเวชระเบียน 
      5. จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. ปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน
      2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
      3. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์
      4. *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ*
      
เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. ตรวจสอบเอกสารบัตรประกันชีวิต ใบแจ้งหนี้ ใบเช็คเว็บ
     2. วางบิลลูกหนี้บริษัทประกันชีวิต
     3. ออกใบเสร็จ
     4. ติดตามหนี้ค้างชำระ
     5. ให้คำแนะนำข้อมูลประกันชีวิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
     2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
     3. บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์
     4. มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ 
     5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**    

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. เขียนโปรแกรมตามคำร้องโดยใช้ PHP 
     2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. ป.ตรี วิทยาการคอมฯ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. สามารถอยู่เวรกลางคืนได้ 
     3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
     4. *หากใครมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ*
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. ประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอก ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน
     2. ดูแลตารางนัดหมายขอผู้บริหาร
     3. ประสานงานเรื่องการเดินทาง
     4. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมต่างๆ 
     5. เตรียมพื้นที่ห้องประชุม เอกสารรายงาน หรือไฟล์งานต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการประชุมแต่ละครั้ง
     6. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
     7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     2. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 1 - 2 ปี
     3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
     4. เข้าใจในระบบการจัดการเอกสาร 
     5. มีทักษะในการสื่อสาร
     6. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และรักษาความลับขององค์กรได้ดี

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ต้อนรับผู้มาใช้บริการ และแจ้งการนัดหมาย
      2. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
      3. ช่วยทันตแพทย์รับ - ส่งเครื่องมือ
      4. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานอื่นต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
      2. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบ
      3. มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ดูแลให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัด 
      2. ประเมินผู้ป่วยด้วยหลักทางกายภาพบำบัด
      3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางกายภาพบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด 
      2. มีใบประกอบวิชาชีพ
      3. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
    
เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download