โรงพยาบาลมหาชัย 2   ยินดีต้อนรับผู้สมัครรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และต้องการโอกาสในการแสดงศักยภาพในตัวเองอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าทางอาชีพ มีความท้าทายที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและร่วมกันเติบโตอยู่เคียงข้างองค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน "ดุจคุณคือคนในครอบครัวมหาชัย2"

       โรงพยาบาลมหาชัย 2   เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ทันสมัย ขนาด 120 เตียง หนึ่งในเครือบริษัทมหาชนโรงพยาบาลมหาชัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2553

ค่านิยมองค์กร (Core Competency) : TREES

 1. การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับทีมงานอื่น (Teamwork and Cross-team Collaboration)
 2. การบริหารความเสี่ยงและการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Risk Management and Safety Awareness)
 3. จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ (Ethics and Integrity)
 4. ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า (Excellent Service)
 5. การมุ่งเน้นคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Standard Quality Concerned and Continuous Improvement)

สวัสดิการ

คลิกที่ตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด


 • รับสมัครแพทย์ทั้ง Full Time และ Part Time


สอบถามรายละเอียด ติดต่อ :
 คุณสิริพร เรียงเสนา

โทร  088-022-6856  หรือ  0-2117-4999 ต่อ 2608
ขอบเขตงาน
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
 • ประเมินผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้อง
 • ให้ความรู้ คำแนะนำต่างๆทั้งการดูแล การรักษา ให้แก่ผู้ป่วย หรือญาติ
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ รักในการช่วยเหลือผู้อื่น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ
 • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
 • ผ่านหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อ
มน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย 
 • ช่วยพยาบาลทำหัตถการ

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  6 เดือน
 • มัมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
     
         1. ดำเนินงานตามแผนการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย
         2. พัฒนาและปรับปรุง Product ให้สอดคล้องกับความต้องการและการแข่งขันทางการตลาด
         3. พัฒนาส่งเสริมการขายต่างๆ
         4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายโรงพยาบาล

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
      
        1. ป.ตรี สาขาการตลาด หรือเกี่ยวข้อง
        2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี
        3. มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์
        4. มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

          1. เตรียมห้อง และอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
          2. รับ – ส่ง อุปกรณ์เครื่องมือให้แก่ทันตแพทย์ และการทำหัตถการต่างๆ ในขณะให้บริการ
          3. จัดเก็บ – ล้างอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆหลังการใช้งาน
          4. ต้อนรับผู้มาใช้บริการด้วยบริการที่อบอุ่น

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

         
1. บริหารอัตรากำลังคนในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความเพียงพอ
         2. ดูแลการปฏิบัติงานและการบริการของเจ้าหน้าที่เปล ยานยนต์ และสวน
         3. จัดประชุมแผนก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ  และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
         4. บริหารจัดการในแผนกยานยนต์ เกี่ยวกับการขอใช้รถ และจัดสรรการใช้รถให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงการดูแลรักษา
         5. รวบรวมสถิติประจำเดือนเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา  ศึกษาแนวโน้มของการใช้บริการแผนกเปล ยานยนต์  ทบทวนความเสี่ยง ทบทวนปัญหาเพื่อดำเนินการหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการต่างๆ 
         6. เป็นผู้นำในงานคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาร่วมพัฒนางานของหน่วยงาน

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
 • อบรมเพิ่มความรู้      
คุณสมบัติผู้สมัคร

      
1. วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา 
       2. มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
       3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารอัตรากำลังคน 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251

ขอบเขตงาน

          1. ช่วยนักกายภาพบริการผู้ป่วย เช่น จัดท่าทางคนไข้, รับส่งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ
          2. ช่วยเหลือดูแลคนไข้

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 เดือน
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์    
 • เรียนรู้งานเร็ว มีความกระตือรือร้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง     

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ลักษณะงาน

 • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล 
 • คอยสังเกตสิ่งผิดปกติและรายงานผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)

เงินเดือน
 

 • ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ


 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

วิธีการรับสมัครงาน

website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

ขอบเขตงาน
 • จัดเตรียมอาหารและจัดส่งให้ผู้ป่วย
 • รับออเดอร์ และเสริ์ฟอาหารให้ลูกค้า
 • จัดเตรียมวัตถุดิบให้แม่ครัว
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 •  ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถเข้างานเช้าได้
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ปรุงอาหารให้คนไข้และพนักงานภายในโรงพยาบาล
 • คิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถปรุงอาหารได้
 • สามารถเข้าเช้าได้ 
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

              1. ประเมินภาวะสุขภาพจิต สำรวจ และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตของผู้มาใช้บริการ โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบ หรือการทำกิจกรรม
              
2. บำบัดรักษาและฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิต
              3. ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้มาใช้บริการ และให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับPalliative Care Team
              4. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ
              
5. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานต่างๆ ทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อเสนอ รายงานให้แก่ผู้บริหาร

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

               1. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือเกี่ยวข้อง
               2. มีความสามารถในการสื่อสารและการรับฟัง  
               3. บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      

   สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • รับ - ส่งผู้ป่วย โดยใช้เปลนั่ง หรือเปลนอน
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 •  ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644 มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251 
ขอบเขตงาน

     1. รับ - ส่ง วางบิล รับเช็ค ที่บริษัทคู่สัญญา, บริษัทประกันชีวิต, สำนักงานประกันสังคม
     2. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมและบริษัทประกันชีวิต
     3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ หรือ จักรยานยนต์
 • รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี 
 • มีประสบการณ์การขับรถ รับ - ส่ง วางบิลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • * มียานพาหนะส่วนตัว (รถยนต์ หรือ จักรยานยนต์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
 • ตรวจสอบเอกสาร รายการค่ารักษา เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 • ประสานงานแจ้งและให้ข้อมูลค่ารักษากับผู้รับบริการ
 • ติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
เงินเดือน    ตามตกลง
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ช่างประจำโรงพยาบาล 
 • ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย  
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า หรืออิเลกทรอนิกส์
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านแอร์จะพิจารณาป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบรับรองประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2  ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สวัสดิการ
 • ปรับเงินและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อบรมความรู้ทั้งในและนอกสถานที่
 • กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
ติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
301/1 ม.6 ถ.เพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644
อีเมล : mahachai2_02@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.mahachai2.com
ขอบเขตงาน
 • ประจำอยู่ห้องตรวจแพทย์
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ภายในห้องตรวจ
 • เชิญผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ และช่วยจัดท่าผู้ป่วยให้แพทย์ตรวจ 
 • ช่วยแพทย์บันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมเอกสารไปยังแผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
         
         1. ปฏิบัติงานร่วมกับวิสัญญีแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยขณะที่ได้รับยาระงับความรู้สึก  และหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
         2. แนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
         3. ประสานงานกับวิสัญญีแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี 
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  บุคลิกภาพดี

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
         
     1. ลงทะเบียนผู้ป่วย และออกใบนัดหมายผู้ป่วย
     2. ช่วยเหลือและดูแลความพร้อมของรับบริการ 
     3. ช่วยนักรังสีเทคนิคหรือรังสีแพทย์ปฏิบัติงานด้านงาน X-ray
     4. ดูแลความพร้อมของเครื่องมือ-อุปกรณ์ให้พร้อมบริการ
     5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  บุคลิกภาพดี
 • เรียนรู้งานเร็ว มีความกระตือรือร้น

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
 • ปฏิบัติงานทางด้านX-ray, CT และ MRI
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ป.ตรี สาขารังสีวิทยา/รังสีเทคนิค 
 • ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

      1. จัดเตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้รับบริการ
      2. ให้คำแนะนำในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยทราบโดยละเอียด
      3. ควบคุมกระบวนการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง
      4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
       
      1. วุฒิปริญญาตรี   สาขาเภสัชศาสตร์  มีใบประกอบวิชาชีพ
      2. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานอื่นได้ดี
      3. มีมนุษยสัมพันธ์  ยิ้มแย้มแจ่มใส  
      4. มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
     
      1. ดูแลบริหารจัดการงานผู้ช่วยเภสัชกร
      2. จัดยาภายใต้การดูแลของเภสัชกร
      3. นับจำนวนเวชภัณฑ์คงค้าง
      4. จัดสต๊อกยา
      5. งานเอกสารต่างๆ

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
       
      1. ** มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยเภสัชกรมากกว่า 5 ปี **
      2. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ
      3. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
     
      1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่างๆ ตามชนิดของการส่งตรวจ
      2. ดูแลติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งศูนย์บริการข้างนอก พร้อมทั้งบันทึก และรายงานผล
          การตรวจวิเคราะห์
      3. เตรียมและควบคุมน้ำยาหรืออุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน
      4. ดูแลตรวจสอบห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
      5. ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
       
      1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
      2. มีใบประกอบวิชาชีพ
      3. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบ
      4. *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
     
          1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาล
          2.ลงทะเบียน และออกประวัติใหม่ให้แก่ผู้มาใช้บริการ
          3.ประสานงานด้านการประกันชีวิต

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
       
      1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
      2. ชอบงานบริการ ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ 
     
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
     
          1. ศึกษา Customer Journey เพื่อวางแผนการทำกลยุทธ์และเสริมการตลาดออนไลน์ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และให้ติด Google Search
          2. ประสานงานกับทีมการตลาดเพื่อพัฒนา Content ที่เหมาะสมเพื่อให้ติด Google Search
          3. วางแผนเลือก Keyword ที่เหมาะสมเพื่อกำหนดเป้าหมายอันดับใน Google Search
          4. เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในส่วนของ Website content และ Landing page ของบริษัท
          5. ดูแลโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น Google Adwords, Facebook Ads, YouTube เป็นต้น

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
       
            1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
            2. มีทักษะความรู้การใช้งาน Google Analytics, Google Search Console, Keywords Planner in Adwords
            3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม แต่ต้องเข้าใจการทำ SEO เพื่อสื่อสารกับทีม Programmer
            4. เข้าใจ Lifestyle ของคนยุคใหม่ หรือกระแสใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้น
            5. ค้นหาช่องทางใหม่ๆ และชอบการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา
            6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว
            7. มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
            8. มีประสบการณ์ด้าน SEO ไม่น้อยกว่า 2 ปี**     

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
     
     1. ออกปฏิบัติการ ช่วยเหลือ รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
     2. ให้คำแนะนำ อบรม เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน
     3. จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
     4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
          
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
       
            1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเวชกิจฉุกเฉิน
            2. มีใบประกอบวิชาชีพ
            3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์