โรงพยาบาลมหาชัย 2   ยินดีต้อนรับผู้สมัครรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และต้องการโอกาสในการแสดงศักยภาพในตัวเองอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าทางอาชีพ มีความท้าทายที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและร่วมกันเติบโตอยู่เคียงข้างองค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน "ดุจคุณคือคนในครอบครัวมหาชัย2"

       โรงพยาบาลมหาชัย 2   เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ทันสมัย ขนาด 200 เตียง หนึ่งในเครือบริษัทมหาชนโรงพยาบาลมหาชัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2553

ค่านิยมองค์กร (Core Competency) : TREES

 1. การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับทีมงานอื่น (Teamwork and Cross-team Collaboration)
 2. การบริหารความเสี่ยงและการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Risk Management and Safety Awareness)
 3. จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ (Ethics and Integrity)
 4. ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า (Excellent Service)
 5. การมุ่งเน้นคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Standard Quality Concerned and Continuous Improvement)

สวัสดิการ

คลิกที่ตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด


 • รับสมัครแพทย์ GP ทั้ง Full Time และ Part Time หลายอัตรา 
 • มีใบประกอบโรคศิลป์


สอบถามรายละเอียด ติดต่อ :
 คุณฉัตราพรรณ (คุณมิ้น) 095-296-6098

Line id: mint-29mont


ขอบเขตงาน
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
 • ประเมินผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้อง
 • ให้ความรู้ คำแนะนำต่างๆทั้งการดูแล การรักษา ให้แก่ผู้ป่วย หรือญาติ
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ รักในการช่วยเหลือผู้อื่น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ
 • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
 • ผ่านหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อ
มน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย 
 • ช่วยพยาบาลทำหัตถการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  6 เดือน
 • มัมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • จัดเตรียมอาหารและจัดส่งให้ผู้ป่วย
 • รับออเดอร์ และเสริ์ฟอาหารให้ลูกค้า
 • จัดเตรียมวัตถุดิบให้แม่ครัว
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 •  ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถเข้างานเช้าได้
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

     1. ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล 
     2. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและแอร์
     3. จัดการงานซ่อมตามระบบงานแจ้งซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
      
     1. วุฒิ ปวช. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า หรืออิเลกทรอนิกส์ หรือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
     2. ชอบงานบริการ 
     3. สามารถทำงานเป็นกะได้
     4. มีประสบการณ์ด้านแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     5. มีใบรับรองประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. คิดและสร้างสรรค์เรื่องราวของ Content ในรูปแบบของข้อความและรูปภาพ หรือคลิป VDO เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาล
      2. ร่วมคิดไอเดียกับทีม Graphic เพื่อสร้าง Content บน Online
      3. วางแผนการ Post ในแต่ละช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
      4. ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหาบนสื่อ Online ให้ถูกต้อง สร้างสรรค์และสวยงาม
      5. วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ Social Media และนำมาพัฒนา Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
      6. เป็นผู้นำในการ Update ข้อมูล สร้างสินค้า เขียนข้อความอธิบายให้น่าสนใจ และ Update Trend ต่างๆอยู่เสมอ
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. จบการศึกษาป.ตรี บริหารธุรกิจ / นิเทศศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
      2. มีความรู้ความสามารถด้านสื่อ Online หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับสื่อ Online มาก่อน และมีความเข้าใจในการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
      3. รักและชื่นชอบในการเขียน มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ และทันสมัย
      4. ชอบอ่านและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด สื่อ Online และเทคนิคการ PR สมัยใหม่
      5. มีทักษะประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
       1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
       2. ปรับเงินเดือนประจำปี
       3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
       4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
       5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
       6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
       7. หอพักสำหรับพนักงาน
       8. ชุดยูนิฟอร์ม
       9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
      10. อาหารราคาพนักงาน
      11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
      12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
      13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2


สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. รับและแจกจ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
     2. ดูแลและดำเนินการจัดทำเครื่องมืออุปกรณ์ให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน
     3. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและครบถ้วน 
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
     2. มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
   
 3. สามารถอยู่เวรกลางคืนได้

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1.ให้บริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้มาใช้บริการ
     2.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้มาใช้บริการ 
     3.ตรวจสอบยา
     4.ติดตามการใช้ยาและประเมินความเหมาะสมการใช้ยาของผู้ป่วย
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
      2. มีใบประกอบวิชาชีพ
     
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ
      4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ** 

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ช่วยนักกายภาพบริการผู้ป่วย เช่น จัดท่าทางคนไข้, รับส่งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ
      2. ช่วยเหลือดูแลคนไข้
      3. งานเอกสาร
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
      2. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
      3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ดำเนินงานตามแผนการตลาด แผนการส่งเสริมการขาย
      2. ประสานงานกับลูกค้าในธุรกิจของโรงพยาบาล เช่น การตรวจสุขภาพ การฝึกอบรม การให้ข้อแนะนำการบริการผู้ป่วย
      3. สร้างสรรค์แผนและรูปแบบโปรโมชั่นทางการตลาด งาน Event และกิจกรรมทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
      4. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างพันธมิตรที่ดี
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. จบการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด หรือเกี่ยวข้อง
      2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี
      3. มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ 
      4. มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
       1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
       2. ปรับเงินเดือนประจำปี
       3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
       4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
       5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
       6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
       7. หอพักสำหรับพนักงาน
       8. ชุดยูนิฟอร์ม
       9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
      10. อาหารราคาพนักงาน
      11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
      12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
      13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆในโรงพยาบาล โดยใช้เปลนั่งหรือเปลนอน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถเข้าเวรได้

เงินเดือน
   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

       1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
       2. ปรับเงินเดือนประจำปี
       3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
       4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
       5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
       6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
       7. หอพักสำหรับพนักงาน
       8. ชุดยูนิฟอร์ม
       9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
      10. อาหารราคาพนักงาน
      11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
      12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
      13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644 มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251 
รายละเอียดงาน  
      1.ตรวจสอบเอกสาร รายการค่ารักษา เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
      2.รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
      3.ประสานงานแจ้งและให้ข้อมูลค่ารักษากับผู้รับบริการ
      4.บริการรับฝากทรัพย์สินของผู้ป่วย
      5.ติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาล
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
      2. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
      3. มีทักษะในการสื่อสาร มีไหวพริบในการโต้ตอบ
      4. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นได้ดี 
      5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
      6. สามารถเข้าเวรได้ 
    
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
            และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ต้อนรับผู้มาใช้บริการ และแจ้งการนัดหมาย
      2. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
      3. ช่วยทันตแพทย์รับ - ส่งเครื่องมือ
      4. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานอื่นต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
      2. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบ
      3. มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ดูแลให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัด 
      2. ประเมินผู้ป่วยด้วยหลักทางกายภาพบำบัด
      3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางกายภาพบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด 
      2. มีใบประกอบวิชาชีพ
      3. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
    
เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. บริหารและจัดการงานระบบไฟฟ้า  ประปา  สาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ และระบบต่างๆภายในอาคาร 
     2. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกต่าง ๆในบริษัท 
     3. จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษา 
     4. วางแผนอัตรากำลังคนในการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, หรือเกี่ยวข้อง
     2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป  
     3. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
     4. มีประสบการณ์ดูแลระบบไฟฟ้า  ประปา สาธารณูปโภค  ระบบปรับอากาศ  และระบบต่างๆภายในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. จัดทำเอกสารผู้ป้วยภายในแผนก
     2. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
     3. ช่วยแพทย์ในระหว่างการตรวจ
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
     2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
     3. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. ควบคุมการดำเนินงานของแผนกเปล ยานยนต์ สวน และสิ่งแวดล้อม
     2. กำกับดูแลงาน และการบริหารจัดการงานภายในแผนกยานยนต์และสวน การตรวจสอบการดูแลรักษาเครื่องยนต์
     3. กำกับดูแลงาน และการบริหารจัดการงานภายในแผนกเปล ตรวจสอบการดูแลรักษาเครื่องมือให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
     4. บริหารอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
     5. ควบคุมดูแลความประพฤติของพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบ
     6. รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานประชุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารอัตรากำลังคน
     3. มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
     4. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานกับบุคคล และหน่วยงานอื่นได้ดี

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ดูแลสวนและความสะอาดรอบนอกอาคาร
      2. รดน้ำ ตัดแต่ง ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ และสวนย่อม
      3. ตรวจสอบรางน้ำภายในโรงพยาบาล 
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
      2. สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือดูแลสวนได้
      3. หากมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ และดูแลสวนหย่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     
เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา (ตามนโยบาย)
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. จัดทำผลการตรวจสุขภาพ และวัคซีน
      2. สรุปรายงานการประชุมของแผนก
      3. จัดทำหนังสือ และจดหมายของแผนก 
      4. ออกหน่วยร่วมกับแผนกส่งเสริมสุขภาพ
      5. ปฏิบัติงานด้าน Event การตลาด
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / หรือสาขาอื่นๆ
          ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
      2. *สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ( Word, Excel (สามารถใช้สูตรเบื้องต้นได้), Power point) (มีการ
          ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์)
      3. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์
     
เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ (ตามระเบียบบริษัท)
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน (ตามระเบียบบริษัท)
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา (ตามนโยบาย)
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ขับรถกอล์ฟ รับ-ส่งผู้มาใช้บริการ
      2. ดูแลทำความสะอาดรถกอล์ฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
      2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
      3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
      4. สามารถอยู่เวรกลางคืนได้
      
เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2. ปรับเงินเดือนประจำปี
      3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ (ตามระเบียบบริษัท)
      6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7. หอพักสำหรับพนักงาน (ตามระเบียบบริษัท)
      8. ชุดยูนิฟอร์ม
      9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี
     10. อาหารราคาพนักงาน
     11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม
     12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา (ตามนโยบาย)
     13. สวัสดิการ งานแต่ง งานศพ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     
1. จัดทำสถิติภาพรวมของโรงพยาบาล เช่น สถิติการมารับบริการ, สถิติผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน, สถิติโรค, สถิติหัตถการต่างๆ เป็นต้น
     2. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย
     3. ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลรหัสโรค 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สถิติ
     2. 
มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
     3. 
หากใช้ SQL ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     4.
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
     5. ปฏิบัติงานจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)  เวลา 8.00 - 17.30น.    

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
      1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
      2.
ปรับเงินเดือนประจำปี
      3.
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
      4. Promotion
ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
      5. 
ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
      6.
อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
      7.
หอพักสำหรับพนักงาน (ตามนโยบาย)
      8. 
ชุดยูนิฟอร์ม
      9.
วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี (ตามอายุงาน)
     10. 
อาหารราคาพนักงาน
     11.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม 
 (ตามนโยบาย)
     12.
กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
     13.
สวัสดิการ งานแต่ง งานขาว-ดำ ภัยพิบัติ          
         
และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1
หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
   1. ประเมิน และทำกิจกรรมบำบัดกับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นด้านการรับรู้ระบบประสาทสัมผัสบกพร่อง หรือด้านพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด การเคลื่อนไหว บุคลิกภาพ เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ปลอดภัย
   2. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้ป่วย และญาติในเรื่องการบำบัดรักษาและการดูแลอย่างเหมาะสม
   3. จัดทำแผน วางแผน และพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับการดูแลรักษา เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และรักษาผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
   4. ประสานงานหน่วยงานภายใน เรื่องตารางการนัดหมาย หรือหน่วยงาน / บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรักษา
   5. เป็นที่ปรึกษา หรือผู้ให้ความรู้ในบทบาทของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำกิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและผู้ใหญ่ สร้างความเข้าใจในกิจกรรมขององค์กร หรือการออกกิจกรรมภายนอกขององค์กร
   6. วิเคราะห์รวบรวมการรักษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่อง
   7. วางแผนบริหารจัดการให้การรักษาดูแลผู้ป่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
   8. บริหารจัดการพนักงานในคลินิก ให้คำปรึกษาและแนะนำทีมงานเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุด     9. ควบคุมดูแลสต็อกผลิตภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในคลินิก
  10. ดูแลยอดขาย แผนการตลาดของคลินิกและจัดทำข้อมูลรายรับ - รายจ่ายรายวัน/รายเดือน
  11. ประสานงานกับฝ่ายตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคลินิก
  12. ช่วยดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ทำตามกฎระเบียบในการทำงาน, จัดตารางการทำงาน, ประสานงานกับ ฝ่าย HR ในการส่งข้อมูลการ-ขาด-ลา-มาสายของพนักงานส่งฝ่าย HR
  13. ดูแลภาพรวม ความสะอาดเรียบร้อยภายในคลินิก
  14. ควบคุมผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณและแนวทางบริษัทฯ 
  15. ตรวจสอบ และสรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำงานภายในคลินิก เพื่อหาทางแก้ไข 

คุณสมบัติผู้สมัคร

    1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขากิจกรรมบำบัด
    2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
    3. มีมนุษยสัมพันธ์ ใจรักงานบริการ
    4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
       (มีประสบการณ์โรงพยาบาล หรือคลินิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)    

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
     1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
     2. ปรับเงินเดือนประจำปี
     3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
     4. Promotion ราคาพิเศษด้านสุขภาพสำหรับพนักงาน
     5. ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ
     6. อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ  
     7. หอพักสำหรับพนักงาน (ตามนโยบาย)
     8. ชุดยูนิฟอร์ม
     9. วันลาสูงสุด 18 วัน/ปี (ตามอายุงาน)
    10. อาหารราคาพนักงาน
    11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการเงินออม  (ตามนโยบาย)
    12. กิจกรรมนันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
    13. สวัสดิการ งานแต่ง งานขาว-ดำ ภัยพิบัติ          
          และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายสำหรับครอบครัวมหาชัย 2

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download