โรงพยาบาลมหาชัย 2   ยินดีต้อนรับผู้สมัครรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และต้องการโอกาสในการแสดงศักยภาพในตัวเองอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าทางอาชีพ มีความท้าทายที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและร่วมกันเติบโตอยู่เคียงข้างองค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน "ดุจคุณคือคนในครอบครัวมหาชัย2"

       โรงพยาบาลมหาชัย 2   เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ทันสมัย ขนาด 120 เตียง หนึ่งในเครือบริษัทมหาชนโรงพยาบาลมหาชัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2553

ค่านิยมองค์กร (Core Competency) : TREES

 1. การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับทีมงานอื่น (Teamwork and Cross-team Collaboration)
 2. การบริหารความเสี่ยงและการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Risk Management and Safety Awareness)
 3. จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ (Ethics and Integrity)
 4. ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า (Excellent Service)
 5. การมุ่งเน้นคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Standard Quality Concerned and Continuous Improvement)

สวัสดิการ

คลิกที่ตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด


 • รับสมัครแพทย์ทั้ง Full Time และ Part Time


สอบถามรายละเอียด ติดต่อ :
 คุณสิริพร เรียงเสนา

โทร  088-022-6856  หรือ  0-2117-4999 ต่อ 2608
ขอบเขตงาน

 • ทำงานด้านการพยาบาล
เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

      1.  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
      2.   รักในงานให้บริการ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ


   สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • จัดเตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้รับบริการ
 • ให้คำแนะนำในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยทราบโดยละเอียด
 • ควบคุมกระบวนการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานอื่นได้ดี
 • มีจิตสำนักในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • ดูแลคนไข้

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิ ม.6
 • ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย 1 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อ
มน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • งาน OPD,IPD


เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  6 เดือน
 • รักงานบริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : คุณปริมใจ

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • รับชำระเงินจากลูกค้า
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com

ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึกPremium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • ดำเนินงานตามแผนการตลาด แผนการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
  เงินเดือน  ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 •  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ขยันอดทน
 • มีความรู้ทางด้านการตลาดพื้นฐาน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com

ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ตึกพรีเมียม ชั้น 6 

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลโดยใช้เปลนั่งหรือเปลนอน
 • ฉีดศพ

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.6 - ปวส.
 • ทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : คุณปริมใจ

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • เขียนโปรแกรม PHP ได้
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล

 • เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ PHP
  • มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึกPremium ชั้น 6

  ติดต่อ : 
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
  ขอบเขตงาน

  • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคนไข้
  • ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์ x-ray

  เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • ทำงานเป็นกะได้  รักงานบริการ

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : คุณปริมใจ

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
  ขอบเขตงาน

  ปฏิบัติงานในห้อง LAB โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ดูแล
  1.รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจให้ตรงกับใบ ส่งตรวจ และข้อมูลในคอมพิวเตอร์
  2.ลงทะเบียนเวลารับสิ่งส่งตรวจ และ print ใบสิ่งส่งตรวจแล้วนำไปแจกจ่ายในห้องทำ lab
  3.เจาะเลือดและแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
  4.ปั่นเลือด และปัสสาวะเพื่อเตรียมให้เทคนิคการแพทย์นำไปทำการตรวจวิเคราะห์ต่อ
  5.ติดต่อรับและส่งสิ่งส่งตรวจกับศูนย์บริการนอกโรงพยาบาล
  6.พิมพ์รายงานต่างๆ และดูแลงานเอกสารทั่วไป
  8.ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้


  เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ
  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  • ม.6 - ปวส.
  • ทำงานเป็นกะได้
  • ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4และ สาย 5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : คุณปริมใจ

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
  ขอบเขตงาน

            1. การบริหารอัตรากำลังคน
            2. ดูแลการปฏิบัติงานและการบริการของเจ้าหน้าที่เปลและยานยนต์ 
            3. ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยทั่วไป

  เงินเดือน    ตามโครงสร้าง
  สวัสดิการ
  • ปรับเงินเดือนและโบนัส
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
  • อบรมเพิ่มความรู้      
  คุณสมบัติผู้สมัคร

        
  1. วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา 
         2. มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
         3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารอัตรากำลังคน 

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับ ม.6 - ปวส. หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 เดือน 
  2. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์

  ลักษณะงาน
  ปฏิบัติงานร่วมกับนักกายภาพบำบัด เช่น รับ-ส่งผู้ป่วย, จัดท่าทางคนไข้, จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้นักกายภาพบำบัด 

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4และ สาย 5) จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : คุณปริมใจ

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
  ลักษณะงาน

  • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล 
  • คอยสังเกตสิ่งผิดปกติและรายงานผู้บังคับบัญชา 

  คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)

  เงินเดือน
   

  • ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ


  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

  วิธีการรับสมัครงาน

  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบ แก้ไข ร่างสัญญา จัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลงนิติกรรมสัญญาต่างๆของโรงพยาบาล
  • ดำเนินงานด้านกฏหมาย คดีความต่างๆ และติดตามเร่งรัดหนี้สินของลูกหนี้โรงพยาบาล
  • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นด้านกฏหมาย
  • ติดต่อประสานงานด้านกฏหมายกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานของรัฐ
  • ดูแลระบบความปลอดภัยและงาน ENV ของโรงพยาบาล
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสาร
  • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ นิติกรรม ข้อสัญญาต่างๆ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)

  เงินเดือน
   
  • ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

  วิธีการรับสมัครงาน

  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

  ลักษณะงาน
  • วางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • วิเคราะห์และพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการสร้าง Brand ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ควบคุมดูแลแผนงานการตลาดให้ดำเนินสอดคล้องตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลงานสื่อการตลาดและ Social Media ทั้งภายใน – ภายนอกองค์กร รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
  • สร้างสรรค์แผนและรูปแบบโปรโมชั่นทางการตลาด งาน Event และกิจกรรมทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยหรือดึงดูดผู้ใช้บริการ
  • บริหารและดูแลทีมการตลาดให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารในแต่ละเดือน
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างพันธมิตรที่ดีให้แก่องค์กร
  • สามารถบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด และงานด้านบริหาร อย่างน้อย 5 ปี  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล**
  • มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์  พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ 
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • หากใช้ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)

  เงินเดือน
   
  • ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

  วิธีการรับสมัครงาน

  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

  ลักษณะงาน
  • ดูแลความสะอาดและรักษาพื้นที่สวน ต้นไม้ภายนอกอาคาร  
  • รดน้ำ บำรุง ตัดแต่ง รักษาต้นไม้และพื้นที่สวนภายนอกอาคาร

  คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 45 ปี 
  • มีความขยัน และอดทน

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)

  เงินเดือน
   
  • ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

  วิธีการรับสมัครงาน

  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

  ขอบเขตงาน

  1. ให้บริการติดตั้งระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ ภายในห้องประชุมต่างๆ
  2. การบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์งานโสตทุกชนิด
  3. อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ
  4. ควบคุมสื่อ อุปกณณ์ต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้
  5. ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการผลิตและใช้สื่อประเภทต่างๆ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


  เงินเดือน
      ตามตกลง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิ ปวช., ปวส., ป.ตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิคและไฟฟ้า หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความกระตือรือร้น อดทน มีใจรักงานบริการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ 
  • สามารถผลิตงานสื่อและการนำเสนอผลงานในการจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆโดนใช้ เช่น Microsoft PowerPoint และระบบมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น
  • มีความรูัด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  • มีประสบการณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และระบบเสียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
  ขอบเขตงาน
  • ปฏิบัติงานในห้อง LAB โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ดูแล
  • รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจให้ตรงกับใบ ส่งตรวจ และข้อมูลในคอมพิวเตอร์
  • ลงทะเบียนเวลารับสิ่งส่งตรวจ และ print ใบสิ่งส่งตรวจแล้วนำไปแจกจ่ายในห้องทำ lab
  • เจาะเลือดและแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
  • ปั่นเลือด และปัสสาวะเพื่อเตรียมให้เทคนิคการแพทย์นำไปทำการตรวจวิเคราะห์ต่อ
  • ติดต่อรับและส่งสิ่งส่งตรวจกับศูนย์บริการนอกโรงพยาบาล
  • พิมพ์รายงานต่างๆ และดูแลงานเอกสารทั่วไป
  • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
  เงินเดือน    ตามตกลง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6  วิทย์-คณิต
  • ชอบงานบริการ สามารถเข้ากะได้

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
  ขอบเขตงาน
  เป็นที่ปรึกษาในงานของฝ่ายการตลาดและทีมทำงานด้านการตลาด ดังนี้
  1. วางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. วิเคราะห์และพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการสร้าง Brand ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. ดูแลแผนงานการตลาดให้ดำเนินสอดคล้องตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  4. ดูแลงานสื่อการตลาดและ Social Media ทั้งภายใน – ภายนอกองค์กร รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 5. สร้างสรรค์แผนและรูปแบบโปรโมชั่นทางการตลาด งาน Event และกิจกรรมทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยหรือดึงดูดผู้ใช้บริการ
  6. สนับสนุนและกระตุ้นให้ทีมการตลาดสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด

  เงินเดือน    ตามตกลง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุไม่เกิน 45 ปี   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด และงานด้านบริหาร อย่างน้อย 5 ปี  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล**
  3. มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์  พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
  4. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. หากใช้ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251

  ขอบเขตงาน
  • ทำสถิติข้อมูลของโรงพยาบาล เช่น สถิติโรค จำนวนผู้มาใช้บริการ 
  • ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลรหัสโรค
  เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หากใช้ SQL ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึกPremium ชั้น 6

  ติดต่อ : 
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
  ขอบเขตงาน

  • เตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้แม่ครัว
  เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ

  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สามารถเข้างานเช้าได้
  • รักงานบริการ

  สถานที่ปฏิบัติงาน


  • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : คุณจันติมา

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 221    Fax : 0-2420-0251
  ขอบเขตงาน

     1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น 
     2. ขับขี่  Ambulance รับ - ส่งผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย
     3. ศึกษาเส้นทางในกทม./ปริมณฑล และต่างจังหวัด(สถานที่ตั้งรพ.ต่างๆ)
     4. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ (รถฉุกเฉิน)ประจำทุกวัน

  เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

  สวัสดิการ
  • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
  • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
  • ชอบงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ผ่านการอบรมการปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
  • จังหวัด สมุทรสาคร

  วิธีการรับสมัครงาน
  website : www.mahachai2.com
  E-mail : m2hrd@yahoo.com
  ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์