โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต โดยจัดบริการดังนี้

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ตรวจสุขภาพทุกประเภทตามสิทธิพิเศษที่ได้รับจากบริษัทประกัน
 • จัดเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ ดูแล ประสานงาน ให้ข้อมูลสื่อสารการใช้สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการเข้ารับบริการ
 • จัดบริการศูนย์ Fax Claim
 • จัดบริการให้คำปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแบบส่วนตัว( Mahachai 2 Telemedicine )

 • รายชื่อบริษัทประกันที่ท่านสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลมหาชัย 2 ท่านสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ

  กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก

 • ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมตรวจเช็คสิทธิจาก Web site บริษัทประกันที่ท่านใช้อยู่เพื่อ รพ.จะแนบแบบฟอร์มใบเคลมให้แพทย์กรอกข้อมูล
 • ในกรณี OPD Case ที่ต้องสำรองจ่ายจ่ายล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เพื่อจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มใบเคลมให้ท่านนำเบิกกับบริษัทประกันด้วยตนเอง
 • สิทธิ์ประกันสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยนอก ( OPD ) สำหรับผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการรักษาติดตามอาการและรับยาต่อเนื่อง โดยรับบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแบบส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด
 • กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

 • ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission)
 • จัดให้มีบริการเยี่ยม โดยเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การเลือกใช้วิธีการเคลมประกัน
 • กรณีที่ท่านเลือกใช้แฟกซ์เคลม

 • เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เตรียมใบเคลมประกันให้เรียบร้อย ท่านพร้อมเซ็นต์ทันที
 • ระยะเวลาตอบรับแฟกซ์เคลมจากบริษัทประกัน ประมาณ 3 ชั่วโมง
 • หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลมในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน เพื่อเซ็นต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)
 • กรณีที่ท่านต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้

 • โรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับท่าน เป็นหลักฐานนำไปประกอบการเบิกกับบริษัทประกันได้ทันที
 • เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์จะตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารของท่านอย่างละเอียดและถูกต้อง
 • เป็นผู้แทนในการประสานงานกับบริษัทประกันและตรวจสอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่าน
 • บริการแฟกซ์เคลม (สำหรับบริษัทประกันที่มีสัญญากับโรงพยาบาล โดยที่ท่านไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาก่อน ยกเว้นส่วนเกิน
 • กรณีต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง สามารถรับใบเคลมได้ในวันที่สิ้นสุดการรักษา
 • การให้บริการแผนกประกันสัมพันธ์

 • ออกแฟ้มประวัติลูกค้าล่วงหน้า
 • ประสานงาน การขอประวัติ และใบเคลม
 • สอบถามตารางแพทย์ หรือแนะนำแพทย์เฉพาะทาง
 • เยี่ยมไข้ในนามตัวแทนประกันชีวิต
 • ประเมินค่าใช้จ่ายและสิทธิความคุ้มครอง
 • ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download