โรงพยาบาลมหาชัย 2   ยินดีต้อนรับผู้สมัครรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และต้องการโอกาสในการแสดงศักยภาพในตัวเองอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าทางอาชีพ มีความท้าทายที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและร่วมกันเติบโตอยู่เคียงข้างองค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน "ดุจคุณคือคนในครอบครัวมหาชัย2"

       โรงพยาบาลมหาชัย 2   เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ทันสมัย ขนาด 200 เตียง หนึ่งในเครือบริษัทมหาชนโรงพยาบาลมหาชัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2553

ค่านิยมองค์กร (Core Competency) : TREES

 1. การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับทีมงานอื่น (Teamwork and Cross-team Collaboration)
 2. การบริหารความเสี่ยงและการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Risk Management and Safety Awareness)
 3. จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ (Ethics and Integrity)
 4. ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า (Excellent Service)
 5. การมุ่งเน้นคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Standard Quality Concerned and Continuous Improvement)

สวัสดิการ

คลิกที่ตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด


 • รับสมัครแพทย์ GP ทั้ง Full Time และ Part Time หลายอัตรา 
 • มีใบประกอบโรคศิลป์


สอบถามรายละเอียด ติดต่อ :
 คุณฉัตราพรรณ (คุณมิ้น) 095-296-6098

Line id: mint-29mont


ขอบเขตงาน
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
 • ประเมินผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้อง
 • ให้ความรู้ คำแนะนำต่างๆทั้งการดูแล การรักษา ให้แก่ผู้ป่วย หรือญาติ
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ รักในการช่วยเหลือผู้อื่น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ
 • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
 • ผ่านหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อ
มน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย 
 • ช่วยพยาบาลทำหัตถการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  6 เดือน
 • มัมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. ดำเนินงานตามแผนการตลาด แผนการส่งเสริมการขาย
     2. ประสานงานกับลูกค้าในธุรกิจของโรงพยาบาล เช่น การตรวจสุขภาพ การฝึกอบรม การให้ข้อแนะนำ
         การบริการผู้ป่วย
     3. สร้างสรรค์แผนและรูปแบบโปรโมชั่นทางการตลาด งาน Event และกิจกรรมทางการตลาดให้มีความ
         สอดคล้องกับยุคสมัย
     4. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         พร้อมสร้างพันธมิตรที่ดี
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด หรือเกี่ยวข้อง
     2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี
     3. มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ 
     4. มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ลักษณะงาน
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล 
 • คอยสังเกตสิ่งผิดปกติและรายงานผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)

เงินเดือน
 
 • ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

วิธีการรับสมัครงาน

website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

ขอบเขตงาน
 • ปรุงอาหารให้คนไข้และพนักงานภายในโรงพยาบาล
 • คิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถปรุงอาหารได้
 • สามารถเข้าเช้าได้ 
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาอาหาร

เงินเดือน
   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

       1. ประเมินภาวะสุขภาพจิต สำรวจ และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตของผู้มาใช้บริการ โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบ หรือการทำกิจกรรม
       
2. บำบัดรักษาและฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิต
       3. ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้มาใช้บริการ และให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับPalliative Care Team
       4. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ
       
5. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานต่างๆ ทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อเสนอ รายงานให้แก่ผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

       1. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือเกี่ยวข้อง
       2. มีความสามารถในการสื่อสารและการรับฟัง  
       3. บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

   สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆในโรงพยาบาลโดยใช้ เปลนั่งหรือเปลนอน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เงินเดือน
   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 •  ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644 มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251 

รายละเอียดงาน  
     
 1. ตรวจสอบเอกสาร รายการค่ารักษา เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
       2. รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
       3. ประสานงานแจ้งและให้ข้อมูลค่ารักษากับผู้รับบริการ
       4. บริการรับฝากทรัพย์สินของผู้ป่วย
       5. ติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาล
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ป.ตรี สาขา การเงิน, บัญชี หรือเกี่ยวข้อง
       2. ทำงานเป็นกะได้
       3. บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
       4. มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

     1. ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล 
     2. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและแอร์
     3. จัดการงานซ่อมตามระบบงานแจ้งซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
      
     1. วุฒิ ปวช. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า หรืออิเลกทรอนิกส์ หรือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
     2. ชอบงานบริการ 
     3. สามารถทำงานเป็นกะได้
     4. มีประสบการณ์ด้านแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     5. มีใบรับรองประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
 • ปฏิบัติงานทางด้านX-ray, CT และ MRI
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ป.ตรี สาขารังสีวิทยา/รังสีเทคนิค 
 • ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
      1. จัดยาภายใต้การดูแลของเภสัชกร
      2. นับจำนวนเวชภัณฑ์คงค้าง
      3. จัดสต๊อกยา
      4. งานเอกสารต่างๆ
      5. ดูแล สอนงานผู้ช่วยเภสัชกร

คุณสมบัติผู้สมัคร  
      1. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
      2. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
      3. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบ
      4. * หากมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยเภสัชกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

     1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เจ้าหน้าที่ และบริษัทคู่สัญญา
     2. ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ และบริษัทคู่สัญญาให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     4. รายงานผลการดำเนินงาน หรือปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ไปยังผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     5. ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
      
      1. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
      2. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      3. ผ่านการอบรมด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
      4. มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Microsoft Office 

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
     
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

      1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่างๆ ตามชนิดของการส่งตรวจ
      2. ดูแลติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งศูนย์บริการข้างนอก พร้อมทั้งบันทึก และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
      3. เตรียมและควบคุมน้ำยาหรืออุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน
      4. ดูแลตรวจสอบห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
      5. ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

คุณสมบัติผู้สมัคร
      
      1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
      2. มีใบประกอบวิชาชีพ
      3. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบ
      4. *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

      1. ดูแลระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานต่างๆ และตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                    
      2. สำรวจและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ                                            3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเสนอแนะขั้นตอนการทำงาน สภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
      4. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การเกิดอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รายงานผลการตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
      5. เสนอแนวทางและกำหนดมาตรการการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานให้มีความปลอดภัย
      6. ให้ความรู้ อบรม ฝึกสอน และแนะแนวการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยแก่พนักงาน และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง           
      7. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานแก่ผู้บริหาร
      8. จัดทำรายงาน เอกสาร และติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


คุณสมบัติผู้สมัคร
      
      1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย
      2. มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      3. มีประสบการณ์งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี
      4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
      5. มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

    1. มีความรู้และใช้ PHP ได้
    2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล
    3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
      
     1. วุฒิ ป.ตรี วิทยาการคอมฯ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
     3. สามารถอยู่เวรกลางคืนได้
     4. **หากใครมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ** 

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644  มือถือ 088-022-6845   Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ดูแลให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัด 
      2. ประเมินผู้ป่วยด้วยหลักทางกายภาพบำบัด
      3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางกายภาพบำบัด
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด 
      2. มีใบประกอบวิชาชีพ
      3. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 

 เงินเดือน
    ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. คิดและสร้างสรรค์เรื่องราวของ Content ในรูปแบบของข้อความและรูปภาพ หรือคลิป VDO เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาล
     2. ร่วมคิดไอเดียกับทีม Graphic เพื่อสร้าง Content บน Online
     3. วางแผนการ Post ในแต่ละช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
     4. ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหาบนสื่อ Online ให้ถูกต้อง สร้างสรรค์และสวยงาม
     5. วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ Social Media และนำมาพัฒนา Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
     6. เป็นผู้นำในการ Update ข้อมูล สร้างสินค้า เขียนข้อความอธิบายให้น่าสนใจ และ Update Trend ต่างๆอยู่เสมอ
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / นิเทศศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
     2. มีความรู้ความสามารถด้านสื่อ Online หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับสื่อ Online มาก่อน และมีความเข้าใจในการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
     3. รักและชื่นชอบในการเขียน มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ และทันสมัย
     4. ชอบอ่านและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด สื่อ Online และเทคนิคการ PR สมัยใหม่
     5. มีทักษะประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. รับและแจกจ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
     2. ดูแลและดำเนินการจัดทำเครื่องมืออุปกรณ์ให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน
     3. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและครบถ้วน 
    
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
     2. มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
   
 3. สามารถอยู่เวรกลางคืนได้

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1.ให้บริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้มาใช้บริการ
     2.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้มาใช้บริการ 
     3.ตรวจสอบยา
     4.ติดตามการใช้ยาและประเมินความเหมาะสมการใช้ยาของผู้ป่วย
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
      2. มีใบประกอบวิชาชีพ
     
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับซ่อมบำรุง
      2. ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ช่าง
      3. ประสานงานกับ Suppier และหน่วยงานภายใน
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหาร,  หรือ ที่เกี่ยวข้อง
      2. ใช้คอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้คล่อง 
     
 3. มีประสบการณ์ด้านธุรการหรือมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      4. ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1.ปฏิบัติงานในห้อง LAB โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ดูแล
      2.รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจให้ตรงกับใบ ส่งตรวจ และข้อมูลในคอมพิวเตอร์
      3.ลงทะเบียนเวลารับสิ่งส่งตรวจ และ print ใบสิ่งส่งตรวจแล้วนำไปแจกจ่ายในห้องทำ lab
      4.ติดต่อรับและส่งสิ่งส่งตรวจกับศูนย์บริการนอกโรงพยาบาล
      5.พิมพ์รายงานต่างๆ และดูแลงานเอกสารทั่วไป
      6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
      2. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
      3. สามารถอยู่เวรได้
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
      1. ช่วยนักกายภาพบริการผู้ป่วย เช่น จัดท่าทางคนไข้, รับส่งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ
      2. ช่วยเหลือดูแลคนไข้
      3. งานเอกสาร
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
      2. ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
      3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
     
เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  
     1. สืบค้นประวัติคนไข้ และบันทึกประวัติ
     2. ส่ง ติดตาม จัดเก็บแฟ้มประวัติ
     3. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลเอกสารให้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
     4. จัดทำสถิติจำนวนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน  ของแต่ละเดือน
     5. ประสานงานกับแพทย์และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      
คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
     3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส
     4. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download