ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้เทคโนโลยีผ่านกล้อง

เป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้เครื่องมือเจาะผ่านหน้าท้อง เพื่อใส่เครื่องมือขนาดเล็กและกล้องขนาดเล็กในการช่วยผ่าตัดทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดได้อย่างชัดเจน มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ ปลอดภัย

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้เทคโนโลยีผ่านกล้อง

                เป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้เครื่องมือเจาะผ่านหน้าท้อง เพื่อใส่เครื่องมือขนาดเล็กและกล้องขนาด

เล็กในการช่วยผ่าตัดทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดได้อย่างชัดเจน มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ

ปลอดภัย


อาการของ นิ่วในถุงน้ำดี

• ปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ด้านขวา ร้าวไปจนถึงไหล่ด้านขวา

• ท้องอืด แน่นท้อง

• อาหารไม่ย่อย


ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องรักษานิ่วในถุงน้ำดี

• อาการเจ็บปวดของบาดแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิม

• ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นกว่าการผ่าตัดแบบเดิม

• แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กทำให้หายเร็ว ฟื้นตัวเร็วขึ้น กลับไปทำงานใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

• อาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยกว่า เช่น การติดเชื้อที่แผล ไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัด เส้นประสาทที่ผนังหน้าท้อง

ถูกตัดขาด หรือ ปอดอักเสบหลังผ่าตัด เป็นต้น

*หมายเหตุ บางกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ แพทย์อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเปิดแผลยาว

แพ็กเกจและโปรโมชั่น