แพคเกจการฉีดนำเชื้อเข้าโพรงมดลูก
(IUI : Intra - Uterine Insemination)

ช่วยให้คุณมีลูกได้ดั่งใจหวัง ใช้เวลาไม่นาน ด้วย IUI ฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก วิธีใกล้เคียงกับธรรมชาติ แต่โอกาสสำเร็จสูง เหมาะสำหรับคู่รักที่มีปัญหามีบุตรยาก

read more

แพคเกจการทำเด็กหลอดแก้ว
(In-vitro Fertilization : IVF)

เพิ่มโอกาสการมีลูก ด้วยเทคโนโลยี IVF ทำเด็กหลอดแก้ว โอกาสสำเร็จสูง มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ ในการรักษา ปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก คุณหมอให้คำปรึกษาและซักประวัติจนรู้สาเหตุ และรักษาตรงจุด เพื่อวินิจฉัยโรค

read more

แพคเกจการตรวจเตรียมความพร้อมการมีบุตรยาก

การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคู่สมรสควรเข้ารับการตรวจ ก่อนการวางแผนการมีบุตร ตรวจเพื่อเจาะลึกหาสาเหตุ ตรวจดูความสมบูรณ์ของร่างกาย ช่วยกลั่นกรองภาวะผิดปกติต่างๆ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้บุตรที่เกิดมามีความสมบูรณ์แข็งแรง

read more

การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนโดยเทคโนโลยี NGS

เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์พันธุกรรม NGS (Next generation sequencing) ลดการแท้ง เลือกโครโมโซม ให้คุณเลือกได้ดั่งใจ ทั้งชายและหญิง ที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม ผลการตรวจจะมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูง และรวดเร็ว และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สูงขึ้น

read more