ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ

ดวงตา...เป็นอวัยวะที่สำคัญ การตรวจคัดกรองตามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร โดยโรคทางตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น

ผู้ที่มีความเสี่ยง

• ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

• ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ไทรอยด์

• ผู้ที่ทำงานโดยใช้สายตาเป็นเวลานาน

• ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวมีปัญหาด้านการมองเห็น


ประโยชน์ของการตรวจตา

1. เพื่อการมีสายตาที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง เนื่องจากสายตาของคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ อีกทั้งบางคนก็มีสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ทำให้การมองเห็นไม่ดีเท่าที่ควร การตรวจพบและรับการแก้ไขจะทำให้การมองเห็นดีขึ้น

2. การตรวจพบโรคตาตั้งแต่ในระยะแรกๆ ย่อมง่ายต่อการรักษา เช่น โรคต้อหิน ถ้าตรวจพบตั้งแต่แรกเพื่อชะลอความรุนแรงและผลข้างเคียงของโรคลงได้ โรคเบาหวานที่ทำให้ตามัวลง การตรวจพบตั้งแต่ต้นๆ จะทำให้โอกาสสูญเสียสายตาน้อยลง

3. การตรวจตาอาจช่วยให้พบโรคทางกายได้ เช่น การตรวจพบวงขาวๆ เป็นขอบรอบตาดำ (Arcus) อาจบ่งถึงภาวะไขมันในเลือดสูง, การตรวจพบตาขาวมีสีเหลือง (Icteric sclera) จะบ่งถึงการทำงานของตับที่ผิดปกติ, การตรวจพบรอยโรคผิดปกติชนิดหนึ่งของกระจกตา (Band keratopathy) จะบ่งถึงการเผาผลาญแคลเซียมหรือมีความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น