แพคเกจวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

     การให้วัคซีนป้องกันโรค มีประโยชน์และคุ้มค่ากว่าการรักษา ซึ่งอาจจะเสียค่ารักษาจำนวนมาก และไม่สามารถกำหนดผลของการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาได้

     ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคด้วยวัคซีน

     วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดรับประทานและชนิดฉีด เพื่อลดความเสี่ยงของอาการนี้วัคซีนรวมที่มีวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดในเข็มเดียวกับโรคคอ ตีบ บาดทะยัด ไอกรน สามารถใช้ทดแทนชนิดกินโดยไม่พบอาการอัมพาตหลังได้รับวัคซีน

     วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี โรคติดเชื้อชนิดรุนแรงมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย นิวโมคอคคัส ทำให้เกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและที่เยื่อหุ้มสมอง ซึ่งมีความรุนแรง และอาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี นอกจากนี้เชื้อนิวโมคอคคัส ยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหูชั้นกลางอักเสบ และโรคไซนัสอักเสบอีกด้วย สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปัจจุบันวัคซีนมีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพดี

     วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดบี เกิดจากเชื้อฮีโมฟิลุส อินฟลูแอนซ่า บี เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายได้ เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดบวม โรคหลอดลมอักเสบ ทำให้เด็กป่วยรุนแรง อาจเกิดความพิการและเสียชีวิตได้ สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน สามารถให้ร่วมกับวัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนในเข็มรวม โดยฉีดเพียงอย่างเดียวช่วยให้ลูกน้อยเจ็บตัวน้อยลง

     วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ วัคซีนไข้สมองอักเสบมี 2 ชนิด คือ วัคซีนชนิดเชื้อตาย และวัคซีนชนิดเชื้อเป็น วัคซีนชนิดเชื้อตายต้องได้รับจำนวน 3 เข็ม และอาจมีผลข้างเคียงทางสมอง แต่พบได้น้อยมากข้อดีของวัคซีนชนิดเชื้อเป็น คือ ฉีดจำนวน 2เข็ม ลดความเจ็บปวดจากการฉีดวัคซีน ช่วยให้ลูกเจ็บตัวน้อยลง มีความปลอดภัยสูง ภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีกว่า และอยู่ได้นานกว่า

     วัคซีนป้องกันโรคหัด / คางทูม / หัดเยอรมัน หลังฉีดอาจมีอาการปวด บวม แดงได้ หลังรับวัคซีน 6-12 วัน บางรายมีไข้ ผื่น ต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งอาการมักไม่รุนแรง และหายเองได้

     วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า โรคไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุของโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน ซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี กลุ่มอายุที่พบบ่อยที่สุดคือ 6-12 เดือน ทำให้ลูกน้อยอาจต้องเจ็บป่วย หรือนอนโรงพยาบาลส่งผลถึงพัฒนาการและภาสะโภชนาการของลูก ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า และช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดการนอนโรงพยาบาล

     วัคซีนป้องกันโรคเอชพีวี หรือโรคมะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ เอสพีวี ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกมีหลายพันธุ์แต่สายพันธุ์สำคัญที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอสพีวี เป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยฉีดตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป ในเด็กอายุ 9-14 ปี สามารถฉีดเพียง 2 เข็ม ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าฉีด 3 เข็ม ในผู้ใหญ่นอกจากป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกแล้ว วัคซีนยังป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้อีกด้วย

     วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ถ้าได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ร่างกายจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ จุกแน่นใต้ชายโครงขวา ตับโต ปัสสาวะเข้ม ตัวเหลือง สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เด็กทุกรายจำเป็นต้องได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีหลังได้รับวัคซีน อาจมีอาการปวดบวม บริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ต่ำๆ ได้

     วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เป็นวัคซีนป้องกัน 3, 4, 5, 6 โรครวมกันในเข็มเดียว บางรายอาจมีอาการ บวม แดง มีไข้ อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้สามารถหายเองได้ 2-3 วัน วัคซีนรวมชนิดไร้เซลล์จะพบอาการข้างเคียงน้อยกว่า แต่อาจพบอาการไข้ ร้องกวนได้ในบางราย


แพ็กเกจและโปรโมชั่น