การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ

เป็นการค้นหาสาเหตุอาการผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ผ่านกล้องชนิดพิเศษที่ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะได้ หากพบว่าตนเองมีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ควรปรึกษาแพทย์และเข้ารับการตรวจ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น