“ มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบของผู้หญิง “

ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคนี้วันละ 8 -10 คน (ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) โดยส่วนมากพบในช่วงอายุ 30 - 65 ปี มีสาเหตุหลักเกิดจากติดเชื้อไวรัส HPV ผู้ที่มีความเสี่ยงได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุยังน้อย การมีคู่นอนหลายคน เริ่มแรกมักไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะพัฒนาจนร้ายแรง ดังนั้นควรตรวจคัดกรองหาเซลล์ที่ผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

“ มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบของผู้หญิง “

                ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคนี้วันละ 8 -10 คน (ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) โดยส่วนมากพบในช่วงอายุ 30 - 65 ปี

มีสาเหตุหลักเกิดจากติดเชื้อไวรัส HPV ผู้ที่มีความเสี่ยงได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุยังน้อย การมีคู่นอนหลายคน เริ่มแรก

มักไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะพัฒนาจนร้ายแรง ดังนั้นควรตรวจคัดกรองหาเซลล์ที่ผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก


                ความน่ากลัวของมะเร็งปากมดลูก คือโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรก ทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเอง เริ่มมีความผิดปกติ

นอกจากจะได้รับการตรวจภายในและตรวจหาเซลล์ผิดปกติ


                วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูก สามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ที่

มีมานานถึง 20 ปี โดยสายพันธุ์หลักๆ ทำให้เกิดมะเร็ง คือสายพันธุ์ 16 และ 18 เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันจึงมีประโยชน์

อย่างมาก ร่วมกับการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอทุกปี หากพบอาการแสดงผิดปกติที่น่าสงสัย

ควรรีบมาพบสูตินรีแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนมะเร็งจะลุกลาม

แพ็กเกจและโปรโมชั่น