วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งได้ทั้งเด็กผู้ชายและผู้หญิง

ครอบคลุมได้ 9 สายพันธุ์ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58) 7 สายพันธุ์ เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกและทวารหนัก 2 สายพันธุ์เป็นสาเหตุให้เกิดหูดอวัยวะเพศ การฉีดวัคซีน HPV สามารถฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 9 ขวบขึ้นไป (9-14 ปี) ซึ่งในช่วงวัยนี้จะฉีดเพียง 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน


HPV 9 สายพันธุ์ป้องกันโรคอะไรได้บ้าง

ผู้หญิง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ การเกิดรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งของมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอดและมะเร็งทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ

ผู้ชาย ป้องกัน มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ การเกิดรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ การฉีด HPVสำหรับผู้ชายเป็นการป้องกันการติดเชื้อโดยตรงและป้องกันการเป็นพาหะนำโรคไปสู่ผู้หญิง


HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม ราคา 12,500 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โทร. 0-2117-4999 ต่อ 2200 หรือ โทร 081-441-0444, 095 -531-5484

* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น