280 วันมหัศจรรย์ของความเป็นแม่

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “280 วันมหัศจรรย์ของความเป็นแม่” โดย นพ.สมศักดิ์ จิรนภากุลสูตินรีแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมารดาและทารกร่วมให้ความรู้การดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์รวมถึงกิจกรรมโยคะสบายครรภ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตั้งครรภ์คุณภาพส่งท้ายปี 2560