ร่วมค้นหาเส้นทางเดินของไวรัสตับอักเสบ สู่...มะเร็งตับ ซีรีส์ 2

คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ ร.พ.มหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ จัดงานร่วมค้นหาเส้นทางเดินของไวรัสตับอักเสบ สู่...มะเร็งตับ ซีรีส์ 2 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ตระหนักถึงภัยที่กิดจากไวรัสตับอักเสบ ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมให้ความรู้ ป้องกัน แนวทางการรักษาทางการแพทย์ หากตรวจพบตั้งแต่แรกสามารถรักษาได้ทันท่วงที