การฟ้องร้องกับวิชาชีพแพทย์ 4.0

นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัย2 เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “การฟ้องร้องกับวิชาชีพแพทย์ยุค 4.0” ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ โดยเฉพาะประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพแพทย์ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาแพทยสภาให้เกียรติเป็นวิทยากร