Bike for Dad

ร.พ.มหาชัย 2 ร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน สมาชิกชมรมจักรยาน เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ “Check health for Dad” สำหรับนักปั่นก่อนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช