มหาวิทยาลัย Malardalen จากประเทศสวีเดน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ร.พ.มหาชัย 2

นายแพทย์ปรีดี โฆษิตมงคล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Malardalen จากประเทศสวีเดน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการงานห้องพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโรงพยาบาลมหาชัย 2 มีทีมงานและความโดดเด่นในการบริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยม