ทีมผู้บริหารตัวแทน บมจ.FWD ประกันชีวิต เยี่ยมชมศักยภาพของโรงพยาบาล

นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัย 2 พร้อมคุณดำรงค์เดช ฉัตรมณีเวช คุณเจนสุดา ปทุมสิริวรรณ ร่วมพูดคุยแนะนำสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกัน กับทีมผู้บริหารตัวแทนบริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเข้าเยี่ยมชมศักยภาพของโรงพยาบาล