ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดร้าน 7-11 ณ รพ.มหาชัย2

นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ รพ.มหาชัย2และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดร้าน 7-11 ณ รพ.มหาชัย2