รางวัล THE DAISY AWARD

นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ และพญ.ดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน ผู้อำนวยการ รพ.มหาชัย 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมพยาบาลในเครือมหาชัยกรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดี กับคุณสิริ บุศราคำ พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียมผู้ได้รับรางวัล THE DAISY AWARD รางวัลสำหรับพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น ทุ่มเท อุทิศตน และมีความดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลระดับสากล