โครงการแพทย์อาสาร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ทำดีด้วยใจเพื่อถวายในหลวง

ทีมแพทย์ผู้บริหารเครือ ร.พ.มหาชัยและ ร.พ.มหาชัย2 ร่วมกับแพทยสภา ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล ตรวจรักษาประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ภายใต้ "โครงการแพทย์อาสาร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ทำดีด้วยใจเพื่อถวายในหลวง"