สวัสดีปี 2016 กลุ่มบริษัทคู่สัญญาประกันชีวิต

แพทย์หญิง ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร.พ.มหาชัย 2 และทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและสวัสดีปี 2016 แด่ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พร้อมทีมงานกลุ่มบริษัทคู่สัญญาประกันชีวิตที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลด้วยดีตลอดมา