Talk to the Expert "รู้ทันโรคปอด...หอบหืดอันตรายต่อลูกน้อย"

งานสัมมนา Talk to the Expert "รู้ทันโรคปอด...หอบหืดอันตรายต่อลูกน้อย" ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และคณะตัวแทนครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ เป็นอย่างมาก นำทีมวิทยากรโดยแพทย์หญิงนฏา รัตนปริคณน์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์หญิงรัศมี จงวณิชพรรค กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน นักกายภาพบำบัดและพยาบาลผู้เชียวชาญด้านเด็ก ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลลูกน้อยเพื่อห่างไกลโรคปอดและหอบหืด