พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลมหาชัย 2 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพิธีถวายสักการะ และลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารพรีเมี่ยม โรงพยาบาลมหาชัย 2