รับสมัครนักเรียนรับทุนเรียนพยาบาล

เปิดรับสมัครนักเรียนรับทุนเรียนพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นบุคลากรประจำ ร.พ.มหาชัย 2 ทันที