พิธีประกาศผล และมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศเพื่อมอบให้กับลูกค้า

โรงพยาบาลมหาชัย 2 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งภายในงาน พญ.ดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมรับรางวัลด้าน “ความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า” จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) และคุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

#โรงพยาบาลคุณภาพ #บริการเป็นเลิศ #ความรวดเร็วมีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

-->