วันตับอักเสบโลก

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์การเกิดไวรัสตับอักเสบบี & มะเร็งตับ เนื่องในวันตับอักเสบโลก ด้วยการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ฟรี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนรักตับ