พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ น.ส.ดรุณี สินชัย พยาบาลวิชาชีพ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำ

คุณขนิษฐา วิริยะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมผู้บริหาร มอบประกาศเกียรติคุณ ชื่นชมยินดีแก่ น.ส.ดรุณี สินชัย พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติความดีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำจนรอดชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในการปฏิบัติความดีต่อไป