ศูนย์อายุรกรรม

ดูแลรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทุกท่านด้วยอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว, ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยการค้นหาโรค ให้คำวินิจฉัยอย่างแม่นยำ และให้การรักษาอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน รวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน, วัคซีน, อาหาร และการออกกำลังกาย

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension Clinic)

ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด อันได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจ, โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก, โรคไต โดยจุดมุ่งหมายของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราทุพพลภาพและอัตราตายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน การให้การดูแลรักษาโรคร่วมต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมัน ไปควบคู่กัน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังควรได้รับการตรวจการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆ เช่น ความหนาของหัวใจห้องซ้ายล่าง, การทำงานของไต เป็นต้น การดูแลเฉพาะแต่ความดันโลหิตสูงเท่านั้นจะทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นแพทย์จึงต้องตรวจค้นหาภาวะอื่น ๆ ที่อาจพบในตัวผู้ป่วยด้วย เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน โรคเก๊าท์ เป็นต้น


คลินิกโรคเบาหวาน (Diabetes Clinic)

บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

 • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ทั้งจากการใช้ยาที่ทันสมัยและการปรับพฤติกรรม
 • บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ให้คลอดทารกอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • รักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด
 • ตรวจเท้าเบาหวาน โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะ
 • ให้คำแนะนำด้านการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง โดยนักโภชนาการ
 • ให้บริการตรวจหาและรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก โรคไต การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท
 • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

 • คลินิกโรคไขข้อและรูมาติสซั่ม (Arthritis & Rheumatic Clinic)

  บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาและต้องการการดูแลเกี่ยวกับโรคข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • กลุ่มโรคข้ออักเสบ ได้แก่ ข้ออักเสบจากการติดเชื้อ, โรคเก๊าท์, โรคเก๊าท์เทียม และข้ออักเสบจากรูมาตอยด์
 • กลุ่มโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้แก่ SLE (System Lupus Erythematosus), โรคหนังแข็ง
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ
 • กลุ่มโรคข้อเสื่อม
 • กลุ่มโรคปวดหลัง หลังแข็ง
 • กลุ่มอาการปวดจากเนื้อเยื่ออ่อน

 • เวลาทำการ

  OPD 07.00 - 00.00 น.ศูนย์อายุรกรรม โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2138, 2120
  นอกเวลาทำการติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2156, 2157

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น