ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
เกียรตินิยมอันดับ2 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ไม่มีตารางออกตรวจ


วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054