ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง สาวิกา กีรติธารากุล

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมโรคไต
อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต
แพทยศาสตร์บัณฑิต  DIVINE WORD UNIVERSITY

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 09:00 18:00
อังคาร 09:30 18:30
พุธ 09:00 18:00
พฤหัสบดี 10:00 19:00
ศุกร์ 09:00 18:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054