ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ อิศวรักษ์ พูลสวัสดิ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป 
เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 08:30 17:30
อังคาร 08:30 17:30
พุธ 08:30 17:30
พฤหัสบดี 08:30 17:30
เสาร์ 08:30 14:00
อาทิตย์ 08:30 20:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054