ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง อรพิน เหลืองทำเหมือน

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อังคาร 07:00 16:00
พุธ 07:00 16:00
พฤหัสบดี 07:00 16:00
ศุกร์ 07:00 16:00
เสาร์ 08:00 12:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054