ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง สิริวรรณ ทิวถนอม

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาตร์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อังคาร 08:00 17:00
พุธ 08:00 17:00
พฤหัสบดี 08:00 17:00
ศุกร์ 08:00 17:00
เสาร์ 07:00 16:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054