ศูนย์ทันตกรรม

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง


ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจและให้คำปรึกษา
 • การทำความสะอาดฟัน
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • เคลือบร่องฟัน
 • จัดฟันสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การจัดฟัน

 • การจัดฟันตามขั้นตอน
 • การรักษารากฟัน

 • ดึงประสาทฟัน
 • รักษารากฟัน
 • การรักษาโรคเหงือก

 • ขูดรากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • การทำสะพานฟัน และ การครอบฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • ตัดติ่งเนื้อ
 • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม

  Temporomandibular Disorders (TMJ problems)


  เวลาทำการ

  จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 19.00 น.
  อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2414, 2416


  มหกรรมลดราคา สุขภาพ & ความงาม