ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

ทพญ. สุดี ศรีวนาลักษณ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

ทันตกรรม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมรากเทียม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontic
ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล Dental Implant

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
พุธ 14:00 19:00
เสาร์ 09:00 19:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054