คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Center)  

ให้บริการโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเฉพาะทาง

 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • เส้นประสาททั่วไป
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูก รวมถึงภาวะกระดูกพรุน
 • การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ธวัชชัย กนกวุฒิ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 20:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 20:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พรกิจ จงจิตอารี

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 17:00 20:00
  อาทิตย์ 13:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สุธี กล่อมจิตเจริญ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 17:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พงษ์ภัทร บุญยะนิวาศ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 13:00 18:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ อัศมน อุกฤษณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 20:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  รศ.นพ. วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และโรคกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  Reseach Fellowships in Pediatric
  Urthopedics Alfred I Dupont Institute
  Wilmington Delaware,USA 1991
  Fellowships in Spinal Surgery Twin
  Cities Seo

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 10:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ กุลวิทย์ จันทรศิริรัตน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และโรคกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางกระดูกสันหลัง
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 14:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พาสรรค์ ผลโภค

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง

  คุณสมบัติ :

  ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง University of California Los Angeles
  ประกาศนียบัตรการบาดเจ็บทางกีฬา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ปกภทร คุณาสันติวรกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ข้อสะโพกและข้อเข่า

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า
  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 07:30 16:30
  อังคาร 07:30 16:30
  พุธ 07:30 16:30
  พฤหัสบดี 07:30 16:30
  อาทิตย์ 10:00 19:00


  เวลาทำการ

  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น., 14.00 - 17.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2140, 2158


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น