คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Center)  

ให้บริการโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเฉพาะทาง

 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • เส้นประสาททั่วไป
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูก รวมถึงภาวะกระดูกพรุน
 • การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ธวัชชัย กนกวุฒิ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 20:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 20:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พรกิจ จงจิตอารี

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 17:00 20:00
  อาทิตย์ 13:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สุธี กล่อมจิตเจริญ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 17:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พงษ์ภัทร บุญยะนิวาศ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 13:00 18:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ อัศมน อุกฤษณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 20:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  รศ.นพ. วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และโรคกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  Reseach Fellowships in Pediatric
  Urthopedics Alfred I Dupont Institute
  Wilmington Delaware,USA 1991
  Fellowships in Spinal Surgery Twin
  Cities Seo

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 10:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ กุลวิทย์ จันทรศิริรัตน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และโรคกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางกระดูกสันหลัง
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 14:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พาสรรค์ ผลโภค

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง

  คุณสมบัติ :

  ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง University of California Los Angeles
  ประกาศนียบัตรการบาดเจ็บทางกีฬา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ปกภทร คุณาสันติวรกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ข้อสะโพกและข้อเข่า

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า
  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 07:00 16:00
  อังคาร 07:00 16:00
  พุธ 07:00 16:00
  พฤหัสบดี 07:00 16:00
  อาทิตย์ 07:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ นรธิป นพฤทธิ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และโรคกระดูกสันหลัง

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 12:00


  เวลาทำการ

  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น., 14.00 - 17.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2140, 2158


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download