ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ พรกิจ จงจิตอารี

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
ศุกร์ 17:00 20:00
อาทิตย์ 13:00 16:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054