ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ ปกภทร คุณาสันติวรกุล

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ข้อสะโพกและข้อเข่า

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 07:30 16:30
อังคาร 07:30 16:30
พุธ 07:30 16:30
พฤหัสบดี 07:30 16:30
อาทิตย์ 10:00 19:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054