ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ ธวัชชัย กนกวุฒิ

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 08:00 20:00
อังคาร 08:00 17:00
พุธ 08:00 20:00
พฤหัสบดี 08:00 17:00
ศุกร์ 08:00 17:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054