ศูนย์กุมารเวช

        "ทุกเสี้ยววินาที มีความสำคัญต่อชีวิตของลูกน้อย ปัญหาสุขภาพของลูกน้อยเลือกเวลาไม่ได้ ใครจะรู้ปัญหาสุขภาพของลูกน้อยได้เท่ากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กโดยตรง อีกหนึ่งมาตรฐานการดูแลเด็กระดับสากล"

        เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว ด้วยคำแนะนำเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีจากกุมารแพทย์ผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เติบโตอย่างมั่นใจ และมีสุขภาพที่แข็งแรง ยั่งยืน ตลอดไป
        ศูนย์กุมารเวช ให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลและรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวมและครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขา ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไปจนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด

คลินิกเด็กสุขภาพดี

การดูแลภาวะโภชนาการ การออกกำลังกายและการเจริญเติบโตสมวัยอย่างเข้าใจและใส่ใจ รวมถึงการให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก


คลินิกเด็กแรกคลอด

บริการตรวจสุขภาพและดูแลรักษาทารกที่อาจมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังการคลอดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด


คลินิกระบบทางเดินอาหารในเด็ก

บริการตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รวมทั้ง ตับอ่อน ตับ และทางเดินน้ำดี เช่น อาการท้องผูก ท้องเสียเรื้อรัง โรคกรดไหลย้อน รวมถึงการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารกรณีมีข้อบ่งชี้


คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยผ่าตัดรักษาด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทาง โดยทีมกุมารศัลยแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทาง มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ยาวนานทั้งยังชำนาญด้านการผ่าตัด โดยการเจาะรูส่องกล้องทางวีดีโอวีดีทัศน์ (Laparoscopic Surgery)


คลินิกภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

โรคภูมิแพ้ในเด็ก เป็นอีกกลุ่มโรคที่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคแพ้อาหาร โรคภูมิแพ้อากาศ คลินิกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก โดยแพทย์เฉพาะทางรวมถึงการตรวจค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ทั้งการตรวจทางผิวหนัง และการเจาะตรวจเลือด


ศูนย์การได้ยินในเด็ก

การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินในทารกและเด็กเล็ก เช่น สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด การได้ยินผิดปกติ เป็นต้น

    - การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (Otoacoustic Emissions)
    - การตรวจการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นใน (Otoacoustic Emission: OAE)

การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรือยังมีความบกพร่องของการได้ยินอยู่ ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน ซึ่งต้องอาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พิเศษต่างๆ อาทิ เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids) ประสาทหูเทียม เป็นต้น


ทันตกรรมเด็ก

บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก การบริการครอบคลุมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก การป้องกันฟันผุ ป้องกันเหงือกอักเสบและทำฟันให้เด็กพิเศษ การรักษาโรคในช่องปากและฟัน การป้องกันและแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน ในช่วงเปลี่ยนจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้


อาการผิดปกติของเด็กที่ควรพบแพทย์ทันที

 • ไข้สูง
 • ซึมลงผิดปกติ ไม่ค่อยรู้สึกตัว
 • ปวดศีรษะรุนแรง กระสับกระส่าย
 • ชัก
 • อาเจียนบ่อย ท้องอืดผิดปกติ หรือปวดท้องรุนแรง
 • หายใจเร็ว หายใจลำบาก หรือหอบ
 • ถ่ายเหลวรุนแรง
 • ซีดหรือเขียว


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สุรเดช วังวรัญญู

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นฏา รัตนปริคณน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 06:00 17:00
  อังคาร 06:00 20:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ปนัดดา สุสัณฐิตพงษ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชระบบทางเดินอาหารและตับ
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  อนุสาขาทางเดินอาหารและโรคตับ
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 08:00 15:00
  พุธ 06:00 15:00
  พฤหัสบดี 08:00 20:00
  ศุกร์ 06:00 15:00
  เสาร์ 08:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นพรัตน์ สุธราพนากิจ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ กุมารทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 08:00 22:30 22.30 - 06.00 น.
  เสาร์ 06:00 22:30 22.30 - 06.00 น.
  อาทิตย์ 06:00 08:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง รัศมี จงวณิชพรรค

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชโรคภูมิแพ้
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลศิริราช
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ภัทธีรา เศรษฐบุตร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชพัฒนาการและพฤติกรรม
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 17:00 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สุภา หมดทุกข์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 
  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 12:00 17:00 สัปดาห์ที่ 1,2 และ 3 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ธนิตนันท์ ภาปราชญ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเด็ก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
              สาขากุมารเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
              แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง มนัสนันท์ อักษราลิขิตสันติ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช
  กุมารเวชโรคภูมิแพ้

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประกาศนียบัตรบัณทิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 15:00 19:00
  เสาร์ 12:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง เด่นสิริ โบสิทธิพิเชฎฐ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช
  กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
  สาขา กุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 17:00 20:00 สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ วิถีธนะวนิช

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชโรคภูมิแพ้

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 20:00
  อังคาร 10:00 17:00
  พุธ 08:00 20:00
  พฤหัสบดี 08:00 12:00
  อาทิตย์ 06:00 16:00


  เวลาทำการ

  OPD 07.00 - 22.00 น. กุมารแพทย์ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2431-0054, 0-2117-4999 ต่อ 2200, 2233
  นอกเวลาทำการติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โทร. 0-2431-0054, 0-2117-4999 ต่อ 2156, 2157

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น