ศูนย์กุมารเวช

        "ทุกเสี้ยววินาที มีความสำคัญต่อชีวิตของลูกน้อย ปัญหาสุขภาพของลูกน้อยเลือกเวลาไม่ได้ ใครจะรู้ปัญหาสุขภาพของลูกน้อยได้เท่ากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กโดยตรง อีกหนึ่งมาตรฐานการดูแลเด็กระดับสากล"

        เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว ด้วยคำแนะนำเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีจากกุมารแพทย์ผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เติบโตอย่างมั่นใจ และมีสุขภาพที่แข็งแรง ยั่งยืน ตลอดไป
        ศูนย์กุมารเวช ให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลและรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวมและครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขา ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไปจนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด

คลินิกเด็กสุขภาพดี

การดูแลภาวะโภชนาการ การออกกำลังกายและการเจริญเติบโตสมวัยอย่างเข้าใจและใส่ใจ รวมถึงการให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก


คลินิกเด็กแรกคลอด

บริการตรวจสุขภาพและดูแลรักษาทารกที่อาจมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังการคลอดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด


คลินิกระบบทางเดินอาหารในเด็ก

บริการตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รวมทั้ง ตับอ่อน ตับ และทางเดินน้ำดี เช่น อาการท้องผูก ท้องเสียเรื้อรัง โรคกรดไหลย้อน รวมถึงการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารกรณีมีข้อบ่งชี้


คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยผ่าตัดรักษาด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทาง โดยทีมกุมารศัลยแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทาง มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ยาวนานทั้งยังชำนาญด้านการผ่าตัด โดยการเจาะรูส่องกล้องทางวีดีโอวีดีทัศน์ (Laparoscopic Surgery)


คลินิกภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

โรคภูมิแพ้ในเด็ก เป็นอีกกลุ่มโรคที่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคแพ้อาหาร โรคภูมิแพ้อากาศ คลินิกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก โดยแพทย์เฉพาะทางรวมถึงการตรวจค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ทั้งการตรวจทางผิวหนัง และการเจาะตรวจเลือด


ศูนย์การได้ยินในเด็ก

การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินในทารกและเด็กเล็ก เช่น สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด การได้ยินผิดปกติ เป็นต้น

    - การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (Otoacoustic Emissions)
    - การตรวจการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นใน (Otoacoustic Emission: OAE)

การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรือยังมีความบกพร่องของการได้ยินอยู่ ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน ซึ่งต้องอาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พิเศษต่างๆ อาทิ เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids) ประสาทหูเทียม เป็นต้น


ทันตกรรมเด็ก

บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก การบริการครอบคลุมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก การป้องกันฟันผุ ป้องกันเหงือกอักเสบและทำฟันให้เด็กพิเศษ การรักษาโรคในช่องปากและฟัน การป้องกันและแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน ในช่วงเปลี่ยนจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้


อาการผิดปกติของเด็กที่ควรพบแพทย์ทันที

 • ไข้สูง
 • ซึมลงผิดปกติ ไม่ค่อยรู้สึกตัว
 • ปวดศีรษะรุนแรง กระสับกระส่าย
 • ชัก
 • อาเจียนบ่อย ท้องอืดผิดปกติ หรือปวดท้องรุนแรง
 • หายใจเร็ว หายใจลำบาก หรือหอบ
 • ถ่ายเหลวรุนแรง
 • ซีดหรือเขียว


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สุรเดช วังวรัญญู

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  Diploma Pediatri Fakultas Kedokteran Universitas Chulalongkorn
  Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Chulalongkorn

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นฏา รัตนปริคณน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 06:00 17:00
  พุธ 06:00 20:00
  พฤหัสบดี 06:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ปนัดดา สุสัณฐิตพงษ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชระบบทางเดินอาหารและตับ
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  อนุสาขาทางเดินอาหารและโรคตับ
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 06:00 14:30
  พุธ 07:00 14:00
  พฤหัสบดี 07:00 20:00
  ศุกร์ 06:00 14:30
  เสาร์ 08:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นพรัตน์ สุธราพนากิจ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ กุมารทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 20:00
  อังคาร 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 20:00
  เสาร์ 08:00 20:00
  อาทิตย์ 06:00 08:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ภัทธีรา เศรษฐบุตร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชพัฒนาการและพฤติกรรม
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 17:00 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สุภา หมดทุกข์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 
  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 12:00 17:00 สัปดาห์ที่ 1,2 และ 3 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง มนัสนันท์ อักษราลิขิตสันติ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช
  กุมารเวชโรคภูมิแพ้

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประกาศนียบัตรบัณทิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 15:00 19:00
  เสาร์ 12:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง เด่นสิริ โบสิทธิพิเชฎฐ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช
  กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
  สาขา กุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 17:00 20:00 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ วิถีธนะวนิช

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชโรคภูมิแพ้
  กุมารเวช

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 12:00
  อังคาร 15:00 20:00
  ศุกร์ 08:00 12:00
  อาทิตย์ 09:00 14:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง วิภา วรัญญูวงศ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวช
  กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สาขากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 11:00 15:00 เสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน


  เวลาทำการ

  OPD 07.00 - 22.00 น. กุมารแพทย์ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2431-0054, 0-2117-4999 ต่อ 2200, 2233
  นอกเวลาทำการติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โทร. 0-2431-0054, 0-2117-4999 ต่อ 2156, 2157

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download