ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง นฏา รัตนปริคณน์

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวช

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 06:00 20:00
อังคาร 06:00 16:00
พุธ 06:00 13:00
พฤหัสบดี 08:00 13:00
อาทิตย์ 08:00 17:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054