ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง ปนัดดา สุสัณฐิตพงษ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวชระบบทางเดินอาหารและตับ
กุมารเวช

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  อนุสาขาทางเดินอาหารและโรคตับ
เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 17:00 22:30
อังคาร 06:00 08:00
พฤหัสบดี 06:00 20:00
ศุกร์ 06:00 15:00
เสาร์ 08:00 17:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054