ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ สุรเดช วังวรัญญู

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวช

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 08:00 17:00
อังคาร 08:00 17:00
พุธ 08:00 17:00
พฤหัสบดี 08:00 17:00
ศุกร์ 08:00 17:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054