ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง นพรัตน์ สุธราพนากิจ

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวชทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
กุมารเวช

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ กุมารทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
พุธ 08:00 20:00
ศุกร์ 08:00 17:00
เสาร์ 08:00 20:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054