ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง นพรัตน์ สุธราพนากิจ

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวชทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
กุมารเวช

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ กุมารทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 08:00 17:00
ศุกร์ 08:00 22:30
เสาร์ 06:00 22:30
อาทิตย์ 06:00 08:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054